PTC Windchill PLM – Ürün Yaşam Döngüsü | Ürün Veri Yönetimi

PTC Windchill PDMLink; Web tabanlı, endüstri tarafından kabul edilen bir Ürün Data Yönetimi (PDM) sistemidir. Windchill PDMLink ile ürüne ait tasarım, imalat ve servis evrelerinde oluşan, birbiriyle ilişkili tüm bilgiler ve dokümanlar güvenilir şekilde, tek merkezden yönetilir.

Üreten ve gelişimi hedef edinmiş şirketlerin hedeflerine uygun ve verimlilik esasına dayanan Değişiklik ve konfigürasyon Yönetimi özellikleri uluslararası kabul görmüş standartları barındırmaktadır. Windchill PDMLink tüm departmanların, bireylerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının erişim sağlayabildikleri bir mimariye sahiptir.

PTC Windchill PDMLink, ürün yapısı ile ilgili görünümleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağlayarak, konfigürasyon yönetimini optimize etmenize yardımcı olur. Artık şirket veya genişletilmiş tedarik zinciri içerisindeki herhangi bir kişi, lokasyondan bağımsız olarak PTC Windchill PDMLink içerisindeki araçlara erişerek iş süreçleriyle etkileşime girebilir, kolaborasyon sağlayabilir.

PTC Windchill PLM – Ürün Yaşam Döngüsü ve Ürün Veri Yönetimi Kapsamında Ne Gibi Faydalar Sağlar:

  • Güncel ve merkezi ürün veri yönetimi belleğine, lokasyon veya kişisel bilgisayara bağlı kalmadan, güvenli ağ bağlantısı olan her yerden Web tabanlı erişim sağlar
  • Tasarım hatalarını engeller – Ürün yaşam döngüsü kapsamında geliştirme süreçlerini kontrol ve otomatize ederek, kaliteyi ve güvenirliği arttırır,
  • Farklı CAD ve Elektronik tasarım uygulamaları ( MCAD&ECAD ) ve Ofis programlarına entegrasyon sağlayarak eş zamanlı mühendislik ve doküman yönetimi imkanı sağlar,
  • Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi araçları ile ürün geliştirme sürecini kontrol altına alır, maliyeti artırıcı hataların elimine edilmesini kolaylaştırır
  • Kolay ve güçlü EBOM ve mBOM yönetimi fonksiyonları barındırır,
  • Workflow (iş akış yönetimi) ve LifeCycle (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) uygulamaları ile ürüne ait tüm fazların denetlenmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar,
  • Onay prosedürlerinin otomatik hale getirilmesini sağlayarak kusursuz bir bilgi akışı sağlar,
  • ERP, MRP sistemleri ile entegre çalışarak ürün bilgilerini diğer kurumsal uygulamalar ile paylaşır,
  • Güçlü raporlama yeteneği ile karar verme süreçlerine katılımı güçlendirir.

Data Sheet

PTC Windchill PLM – Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi sayfasına geri dönebilir, PTC Windchill ProjectLink hakkında bilgi alabilirsiniz.