Konsept Tasarım Aşaması Neden Çok Önemli?

  • 28 Haziran 2021
  • 2530 Görüntüleme
Konsept Tasarım Aşaması Hayati Önem Arz Eder

Konsept Tasarım Aşaması Neden Çok Önemli?

Yeni bir ürün geliştirme projesinin ilk fazı kavramsal tasarım aşamasıdır. Bu erken evrede mühendisler ve tasarımcılar beyin fırtınalarıyla yeni ve özgün fikirler üretirler. Nihai bir konsept tasarım üzerinde mutabık kalınana kadar, tüm 2D çizimler, 3D modeller bir bir değerlendirilir.

Bu süre içerisinde fikirler tahtaya veya kağıda çizilebilir. PTC’nin gerçekleştirdiği Konsept Tasarımında Trendler başlıklı çalışma, fikirlerin ortaya çıktığı ve konsept tasarıma odaklanılan andaki kullanılan yöntemleri detaylandırmaktadır. Apılan ankete göre, katılımcılarının büyük çoğunluğu (%27 – 214 kişi), konsept tasarımı 3D veriler şeklinde elektronik olarak gerçekleştirdiğini ifade etti. Öte yandan katılımcıların %21’i konseptlerin genellikle kağıt üzerine çizilen el çizimleri şeklinde paylaşıldığını belirtti.

Fikirlerin yakalanma şeklinden bağımsız olarak tasarımın konsept aşaması, şirketin en parlak zihinlerinin bir araya toplandığı ve fikirleri değerlendirdiği, birleştirdiği, karıştırdığı ve yeniden şekle soktuğu bir süreçtir. En yaratıcı fikirler, birden fazla kaynak arasında gidip gelerek ve önerilen tasarımda fikir birliği sağlanana kadar bu kaynakları tüm katılımcıların bakış açılarına göre filtrelenmesiyle elde edilir.

Ürünün nihai haliyle ilgili gereksinimlerini (tasarım amacı) dikkatli bir şekilde belirlemek bu aşamada oldukça önemlidir. Bu amaç için de ürün fikirlerinin, ürünün amacına hizmet edecek şekilde yönlendirilmesi önem arz eder. Fikirler değerlendirildikçe, amaç ve gereksinimler arasındaki uyum açısından da analiz edilmelidir. Şirketler, tasarımı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek ve tartışılan ürünü üretmek için mevcut teknolojileri de gerçekçi olarak değerlendirmelidir.

Konsept tasarım aşamasının yeni ürün tasarımında kritik önem taşımasının bir diğer nedeni de toplam geliştirme maliyetinin bu fazda belirlenmesidir. Amerikan Makina Mühendisleri Birliğine (ASME) göre bir ürünün üretim maliyetlerinin %75’i kavramsal tasarım aşamasının sonunda belirlenir. Bu da, ürün maliyetinin bu süreç sonrasında alınan kararlardan maksimum %25 etkilenebileceğini gösterir.

konsept tasarım sürecin başlangıcı ve en önemli aşamasıdırPTC’nin yaptığı bir diğer anket çalışması da bu istatistikleri doğrulamaktadır. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %61’i, toplam ürün geliştirme maliyetlerinin %61’inin bu aşamada belirlendiğini ifade etmektedir.

Katılımcıların %43’ü ise toplam ürün maliyetinin %71’inin konsept tasarım aşamasından çıkarken sabit kaldığını belirtmektedir.

Sonuç olarak eğer tasarımın ilk döneminde verilen kararlar kötüyse, üreticilerin daha üretime bile başlamadan para kaybetmeye başlayacaklar.

İyi Tasarım Zaman Alır

Üreticilerin yaptığı genel hatalardan biri konsept tasarıma erken dönemde odaklanmak ve detaylı tasarım aşamasına geçmekte acele etmektir. Bu da genellikle yönetim, satış ve pazarlama kadrolarının baskılarından kaynaklanmaktadır. PTC anketine göre katılımcıların %67’si konsept tasarımı aşamasında toplam ürün geliştirme süresinin %30’undan daha az bir zaman harcadıklarını belirtmiştir.

Nihai aşamadaki sorunların çoğu, tasarım aşamasındaki hatalardan, bu dönemde alınan hatalı kararlardan kaynaklanmaktadır. Bu gibi felaketlerden kaçınmak için üreticilerin bu önemli aşamaya yeterli zamanı ayırması, birden fazla fikri ve tasarımı değerlendirmek ve sonucunda optimum seçimi yapabilmek için tasarımcılara yeterli zamanı vermesi gerekir.

PTC anketine göre katılımcıların %71’i, detaylı tasarım aşamasına geçmeden önce 2 ile 5 arasında konsept tasarımı değerlendirdiklerini söylemektedir. Bu grup içerisinde neredeyse yarısı (%49) sadece iki veya üç konsept tasarımını ele aldıklarını belirtmektedir. Nihai kararı vermeden önce sihirli bir konsept model sayısı olmasa da tasarımcıların mümkün olduğu kadar çok tasarımı değerlendirecek araca ve zamana sahip olması hayati önem arz eder.

Konsept Tasarımınıza Güç Verin

PTC Creo ile hayatınızı kolaylaştırabileceğinizi biliyor muydunuz?.Creo Parametric ile sunulan freestyle aracı, flexible modeling aracı ve Creo Direct uygulaması sayesinde konsept tasarım daha esnek ve daha kolay!

CAD kategorimize geri dönebilir ya da Creo 5 ile ne gibi yeniliklere sahip olacağınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: PTC CAD Software Blog – What a Concept: The Importance of Concept Design – Barb Schmitz

Size ulaşmamızı ister misiniz?
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.
Formu onaylayarak kişisel verilerinizin bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasını ayrıca Informatik PLM'in tüm kampanyalarından haberdar olmak için elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiş olursunuz.
İletişim Formu
Size ulaşmamızı ister misiniz?
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.
Sosyal Medya Adreslerimiz
Call Now Button