Thingworx Flow ile hazır bağlantı içeren uygulamalar;

Thingworx Industrial Connectivity

Thingworx Kepware Server ve Kepware Edge çözümleri ile 150 nin üzerinde endüstriyel bağlantı ve protokol ile çalışan tüm makine ve ekipmanlarınızı Thingworx platformuna güvenli bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Thingworx Industrial Connectivity, endüstriyel üretim yapan tüm firmalara MES, SCADA, PLC ve CNC ler gibi operasyonel teknoloji sistemlerinin protokollerini tanıma, bağlama ve verilerini görselleştirme olanağı sağlar. Bu sayede sektör bağımsız olarak tüm üreticiler makine verilerini aksiyon alınabilir, kestirimci bakım ile arıza önleyici ve ekipman verimliliğini artırabilir faydalı bilgilere dönüştürebilirler.

Thingworx Kepware Server, düşük maliyetli, kurulumu kolay ve geniş ölçekte farklı ekipmanlar için standart hale getirilmiş endüstriyel bağlantı seçenekleri sunar. Operasyonel verilerin bilgi teknolojileri katmanına aktarılarak üretici firmaların operasyonlarının dijital dönüşümünü sağlayacak Endüstri4.0 projelerinin hayata geçirilmesini sağlar.

Örnek İş Akışı:

Windchill sisteminde yayınlanan dökümanın bir bulut uygulamasına yüklenmesi ve tedarikçiye otomatik olarak teklif talebi gönderilmesi.

Bu sistemlere ve uygulamalara ek olarak farklı uygulama ve sistemler entegre edilmek istenirse bunlar için de ek bağlantılar oluşturulabilir.

Emlerin alınabilmesini sağlar.

Thingworx Flow tüm Ürün Yaşam Dögüsü Süreçlerini Destekler