Integrity Lifecycle Manager Teknik Bilgiler

Integrity Lifecycle Manager karmaşıklığı azaltan, iş birliğini arttıran ve yazılım ve sistem mühendisliğinde en iyi uygulamaları otomatik hale getirerek ürün yeniliklerini hızlandırmak adına kurumlara yardımcı olan bir PTC çözümüdür. Integrity ailesinin üyesi olan Integrity Yaşam Döngüsü Yönetimi, olası riskleri minimize ederek, daha yüksek kalitede ve daha yenilikçi yazılım ve sistem çözümlerine imkan tanıyan, esnek ve süreç tabanlı ALM (Uygulama Yaşam Döngüsü Yöneticisi) sistemidir.

Günümüzde daha akıllı ve bağlı ürünlere olan talep, yazılım ve sistemlerle karşılanıyor. İster ürüne gömülü olsun, ister ekstra bir işlevsellik kazandırsın, yazılım ve sistemler ürünlerin farklılaşmasını ve karlılığını belirleyen temel faktörler haline geldi. İş analistleri, mimarlar, mühendisler, geliştiriciler, kalite yöneticileri, test ediciler, partnerler, tedarikçiler ve tüm diğer paydaşlar uçtan uca ürün geliştirme yaşam döngüsü kontrolü ve iş birliği açısından Integrity Lifecycle Manager kullanabilir.

Tüm aktivitelerin ve varlıkların sorunsuz ve iş birliği içerisinde yönetilmesiyle Integrity Lifecycle Manager platformu, yazılım ve sistem mühendisliği takımlarının tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca daha fazla şeffaflık ve verimlilik elde etmesine izin verir.

Integrity Lifecycle Manager’i farklı kılan ne?

Genellikle kurumlar, birden fazla ve bağımsız havuzlarda saklanan meta verilerle birden fazla aracı kapsayan varlıkların uçtan uca görünümünü elde etmek konusunda zorlanırlar. Genellikle yaşam döngüsü boyunca görünürlük ve izlenirlik eksikliği, yüksek oranda hata oluşumu ve daha uzun geliştirme döngüleri gibi problemlerle uğraşırlar.

Çözümümüz, uygulama ile ürünlerin mühendisliği ve sunumuyla ilişkili tüm faaliyetleri ve varlıkları destekleyen, birleştirilmiş, global bir geliştirme platformu sağlar.

Sadece kaynak kodunda değil, tüm yaşam döngüsü varlıklarında iş birliği, değişim kontrolü ve konfigürasyon yönetimi

İzlenebilirlik ve kontrolün anlık etkilerinin ötesinde, bu yetenek, geliştirme yaşam döngüsü boyunca akıllı yeniden kullanım imkanı sağlar.

Hızlı yapılandırma

Birçok geliştirme yöntemi için şablonlar, kullanıma hazır veya yapılandırılmış olarak kullanılabilir. Yapılandırılabilirlik, bu platform tarafından sağlanan işletme değerlerini arttırırken değere dönüşme süresini ve toplam sahiplik maliyetlerini azaltır.

Integrity Lifecycle Manager Teknik Bilgiler
Artan uygulama, birleştirilmiş platform

Integrity Lifecycle Manager, geliştirme yaşam döngüsünü kapsamlı olarak ele alabilir ve artımlı dağıtımı destekleyebilir. Tek bir platform, basitleştirilmiş yönetim, azalan eğitim maliyetleri ve kullanıcı başına tek fiyat anlamına gelir. Yetenekleri geliştirmek istediğinizde platforma zaten sahipsiniz demektir.

Mevcut yatırımları kullanmak için hızlı entegrasyon

İster kurumunuzun özelleştirdiği zorunlu kaynak kontrol aracı olsun ister gerçek zamanlı veri sağlamak zorunda olan PLM sistemi olsun, Integrity Lifecycle Manager zengin API ve özel entegrasyon araçlar ile yazılım, sistem ve ürün mühendisliği ihtiyaçlarını ele alacak popüler araçlarla entegrasyon olanağı sunar. Sistemlerinizi, yazılımınızı ve ürün mühendislik yaşam döngünüzü kapsayan verilere erişilebilirlik ve şeffaflık sağlamak için PTC Windchill ve PTC Integrity Modeler ile entegre olur.

Integrity Lifecycle Manager Teknik Bilgiler
Kurumsal ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve veri bütünlüğü

Dünya çapında en büyük kurumlar tarafından kullanılan Integrity Lifecycle Manager, 10-10.000 kullanıcı arasında ölçeklenebilir.

Kontrol için tek bir sistem ve birleştirilmiş veri modelinin olması, veri yedeklemenin ortadan kalması ve altyapının daha dengeli, güvenli ve ölçeklenebilir hale gelmesi anlamına gelir.

Platform nasıl çalışır?

Integrity Lifecycle Manager platformu, kurumsal ölçekte Oracle veya Microsoft SQL Server veri tabanı havuzunda çalışmak için tasarlanmıştır.

Yerel istemci, Web, komut dizisi, zengin Java, C veya Web Hizmetleri ve ilintili API’leri aracılığıyla, yaşam döngüsünü kapsayan tüm varlıkların ve süreçlerin tanımlanmasını, geliştirilmesini, senkronizasyonunu ve yönetimini sağlayan yeteneklere erişim sağlar. Birleştirilmiş veri modeli ve ortak havuz, tüm süreçleri, aktiviteleri, varlıkları ve kaynak kodlarını içerir.

Öğeler

Öğeler Integrity Lifecycle Manager veri modelinin temel yapı bloklarıdır. Bu öğeler geliştirmeyle ilişkili olan bilgi varlıklarını ve süreç nesnelerini temsil eder (örneğin gereksinimler, tasarım belgeleri, teknik özellikler, test vakaları, kaynak kodları ve değişim istekleri). Standart öğeler, baştan sona geliştirme yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi gereken tüm varlıkları içerir. Tüm öğeler yapılandırılabilir ve öğeyle ilgili meta veri ve geçmiş bilgilerini saklar. Kurumun özel gereksinimlerine göre yeni öğe türleri de eklenebilir.

İlişkiler

Öğeler arasında tanımlanabilir ve tanımlanmış ilişkiler, sisteme yapıyı sağlayan, hiyerarşileri ve izlenebilirliği kuran unsurlardır. Öğelerin sonsuz ilişkisi olabilir ama standart ilişkiler çözüm şablonlarında tanımlanmıştır. Tüm kurumlar kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre ilişkileri yapılandırabilir ve isteklerine göre yeni ilişkiler ekleyebilirler. İlişkiler, öğelerin yönetim ve etki analizi için gruplanması ya da otomatik ölçümleme ve izleme için de kullanılabilir.

Ortak hizmetler

PTC mimarisi, geliştirme yaşam döngüsünün tüm aşamalarında süreç ve veri bağlantısı için esnek ve kapsamlı süreç tabakalarını genişletir. PTC platform yaklaşımı, kurumların veri modelleme, uygulama ve entegrasyon süreçleri boyunca ölçeklenmesine izin verir. Aynı zamanda PTC’nin küresel olarak dağıtılmış kurumlar içerisinde binlerce kullanıcı uygulaması mevcuttur.

İş akışı ve süreç otomasyonu

Tüm öğe türlerinin, bir durumdan diğer duruma geçmesi, tanımlanabilir kuralları tamamlaması, denetim ve güvenlik sağlanması gibi uygulanabilir iş akışları vardır.  Artırmalar, durumsal atamalar, bildirimler ve dış süreçlerin hepsi tanımlanabilir ve Integrity Lifecycle Manager süreç otomasyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Yapılandırma yönetimi

Kaynak kodlarına ek olarak diğer her şey versiyonlanabilir, dallara ayrılabilir, birleştirilebilir ve yapılandırmanın parçası olarak referans olarak belirlenebilir.

Değişim yönetimi

Tam değişiklik yönetimi (istek değişimi, sipariş değişimi, paket değişimi gibi), geliştirme süreci boyunca kontrol seviyesini arttırarak ve risk seviyesini azaltarak tüm olgulara uygulanabilir. Bu seviyede bir kontrol uygulamak, CMMI, Otomotiv SPICE veya IEC 61508 veya ISO 26262 gibi işlevsel güvenlik çerçevelerine uyumun kusursuz olmasını sağlar.

Görüntüleme setleri

Tüm kullanıcı türleri için yapılandırılabilir görüntülemeler, uygun bağlamda yazım ve etkileşim gerçekleştirilmesini sağlar.  Belge listesi, ağaçları, detayları ve filtrelenmiş görüntüleme ve verimlilik uygulama entegrasyonları (Word, Excel ve Project) ve IDE (Eclipse ve Visual Studio), katkıda bulunan herkesin kendi disiplinlerini ve sorumluluklarını yansıtacak şekilde katılmasına izin verir.

Integrity Lifecycle Manager Teknik Bilgiler
Güvenlik ve izinler

Alan adı tabanlı doğrulama, öğe seviyesinde erişim izni, yetki kontrolü (görüntüleme, düzenleme), e-imzalar, durum tabanlı onaylar, tam denetim raporu ve kontrol yetenekleri merkezi olarak yönetilen kurumsal seviyedeki güvenlik ve denetime dahil edilmiştir.

Raporlama ve ölçümler

Birleştirilmiş bir platform olarak Integrity Lifecycle Manager, iş birimi içerisinde tüm aktivitelerin ölçümlemelerini ortaya koyma çabalarını basitleştirir. Gerçek zamanlı veriler, ölçümlerin altında yatan nedenleri keşfetmek için gösterge tabloları, tablolar ve raporlar sunar. Bu yaklaşım, süreç verimliliklerini ölçmenin yanı sıra, istisna yönetimi yaklaşımını da kolaylaştırır ve tüm proje varlıkları ve faaliyetlerinde durum raporlamasını geliştirir.

Sistem izleme ve raporlama

Performans danışmanı, kolay izleme ve raporlama için donanım ve yazılım ortamında benzersiz bir görünürlük sağlar.

Yaşam döngüsü boyunca dünya standartlarında işlevsellik

Integrity Lifecycle Manager bağımsız araçlarla yönetilen bireysel ihtiyaçlara çözüm sunar. Integrity Lifecycle Manager tarafından yönetilen işlev alanı sayısı arttıkça kurumun değeri artar. Özellikle varlık geliştirme süreçlerinde ve aktivitelerin bağımsız araçlarla yönetilmesi durumunda oluşan “silo” etkilerinden kaçınmaya yardımcı olur.

Integrity Lifecycle Manager içerisindeki standart işlevler
  • Değişim kontrolü
  • Yapılandırma yönetimi
  • Gereksinim yönetimi
  • Test ve kalite kontrol yönetimi
  • Kaynak kodu yönetimi
  • Yapım, sunum, uygulama yönetimi
  • Sorun ve arıza yönetimi
  • Süreç ve iş akışı görünürlüğü ve yönetimi
  • Proje yönetimi

Teknoloji değer zincirinin bağlanması- Entegrasyon

Integrity Lifecycle Manager diğer sistemlere entegrasyonu sağlamak ve tüm aktiviteler boyunca sorunsuz bağlantı sağlamak için tasarlanmıştır. Yazılımın mimarisi, verileri standart tabanlı ara yüzler, Java, SOAP ve RESTful web hizmetleriyle açığa çıkarır ve hem interaktif araç entegrasyonunu hem de süreç veya etkinlik yönlendirmeli sunucudan sunucuya entegrasyonları destekler.

Integrity Lifecycle Manager kurumların nokta araçlarını entegre etmesini, diğer kurumsal uygulamalarla entegrasyonunu ve iş ortakları ve tedarikçilerle bağlantı kurmasını sağlayan, standartlara dayalı çözümler sunar.

Çözümler

Platformda yer alan uçtan uca yaşam döngüsü yönetimi yetenekleri ve güçlü araç setlerinin entegrasyonunu, Integrity Lifecycle Manager’ın birçok küresel kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri sağlayabileceği anlamına gelir.

PTC, global müşteri uygulamaları içinden en iyi uygulamaları ve dersleri toplayarak bunları, çok çeşitli taleplere hitap edecek çözümler olarak derledi.

Uzay/savunma

Integrity Lifecycle Manager, büyük küresel ekiplerin, eşi benzeri görülmemiş düzeyde karmaşık ve birbirine bağımlı olan sistemleri ve ürünleri üretmelerini sağlar.

Elektronik

Integrity Lifecycle Manager, gömülü yazılım ve sistemlere sahip mobil cihaz üreticileri ile benzeri elektronik eşya üreticilerinin, oldukça karmaşık teknik zorluklara sahip üretim süreçlerini kolaylaştırır.

Otomotiv

Modern otomobillerde artan yazılım sayısıyla birlikte Integrity Lifecycle Manager kalite, süreç olgunluğu (SPICE, CMMI), güvenlik (ISO 26262 ve IEC 61508), OEM ve tedarikçiler arasında veri değişimi (AUTOSAR ve ReqIF) ile ilgili zorlukların çözülmesine yardımcı olur.

Medikal Cihazlar

Integrity Lifecycle Manager, güvenlik açısından kritik yazılım ve sistemler içeren medikal cihaz müşterilerinin FDA (ABD), CE Mark (Avrupa), MHW (Japonya) ve diğer medikal cihaz düzenlemelerine uyum süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.

Diğer dikey pazarlar

PTC, havacılık elektroniği, finansal hizmetler, kamusal hizmetler, yaşam bilimi, telekomünikasyon ve perakende sektörü gibi farklı alanlarda çözüm ürettiği geniş bir müşteri tabanına sahiptir.

Özel çözümler ve kapsamlı uzmanlıklar PTC’nin, hızlı bir şekilde değer kazandıran, güvenilir uygulamalar sunmasını sağlar.

Süreç ve Metodolojiler

Integrity Lifecycle Manager, gereksinim yönetimi, değişiklik başlatma, kontrol ve onay, üretim promosyonu, test yönetimi ve görevlerin ayrılması gibi süreçleri otomatik hale getirip uygularken tüm aktiviteler için detaylı denetim ve raporlama olanakları sunar.

Entegrasyon ve Standartlar hakkında bilgi alabilir veya Integrity Lifecycle Manager kategorisine geri dönebilirsiniz.