Thingworx Analytics

Thingworx Analytics her biri farklı seviyede insan etkileşimi içeren tanımlayıcı, teşhis edici, kestirimci, reçetesel ve adaptif analitik olmak üzere 5 seviyede analitik çözümler geliştirme kabiliyeti sunar. Bu 5 farklı analitik türü ile sahada ne olduğunu, bu olaya tek tek ve bütünleşik olarak etki eden tüm parametreleri araştırarak olayın neden olduğunu, etki eden tüm parametreleri ve çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak ve geçmişe yönelik verileri de analiz ederek bundan sonra ne olacağını, ve elde etmek istediğimiz sonuca göre bize ne yapmamız gerektiğini gösteren ya da otomatik olarak gerekli düzeltmeleri yapan ileri seviye karar destek sistemleri ve karar otomasyonu çözümleri geliştirilebilir.

Entegrasyon Merkezi

ThingWorx Integration Hub, fiziksel ve dijital bilgilerin, yeni uygulamaların ve iş süreçlerinin inovasyonuna izin verdiği bir entegrasyon platformu sunar.

Thingworx Analytics içerisinde geçmişe yönelik olarak oluşturulmuş veri setleri için modeller ve analiz görevleri tanımlamanın yanı sıra anlık olarak akan veriler de modele dahil edilebilir ve analiz sonuçlarının gelen yeni verilerle güncellenmesi sağlanabilir.

Thingworx Analytics, analitik model oluştururken Linear Regression, Decision Trees, Random Forest, Neural Net, Gradient Boost gibi farklı algoritmalardan yararlanır ve veri setine göre hangi algoritmaları kullanacağını otomatik olarak belirler. Eğer farklı algoritmalar kullanılmak istenirse mevcut algoritmalar arasından ekleme veya çıkarma yapılarak modeli oluşturmadan önce değişiklik yapılabilir.

Veri seti içerisinde ne kadar miktarda datanın öğrenme ne kadarının validasyon amacıyla kullanılacağını da modeli oluştururken belirlemek mümkündür.

Thingworx Analytics, yoğunlukla arıza tahminleri için kestirimci bakım, kalite hatalarının tahmin edilmesi için kestirimci kalite ve elde edilmek istenen kalite ya da verimliliğe göre parametreleri optimize eden adaptif çözümler geliştirmede kullanılır.

Bir diğer kullanım alanı ise ürün tasarımlarının ve simülasyon çalışmalarının anlık saha verileri ile beslenerek çok daha efektif ve hızlı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayan dijital ikiz ve veri bazlı tasarım uygulamalarıdır. Thingworx Analytics ile oluşturulan modeller ve yapılan veri analizleri Creo Simulation Live ve Ansys Twin Builder gibi uygulamalara entegre edilerek simülasyon analizlerinin gerçek saha verileri ve analizleri ile desteklenmesi ve ürün tasarımlarının bu sayede mükemmelleştirilmesi sağlanabilir.

Thingworx Analytics, yoğunlukla arıza tahminleri için kestirimci bakım, kalite hatalarının tahmin edilmesi için kestirimci kalite ve elde edilmek istenen kalite ya da verimliliğe göre parametreleri optimize eden adaptif çözümler geliştirmede kullanılır.

Bir diğer kullanım alanı ise ürün tasarımlarının ve simülasyon çalışmalarının anlık saha verileri ile beslenerek çok daha efektif ve hızlı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayan dijital ikiz ve veri bazlı tasarım uygulamalarıdır. Thingworx Analytics ile oluşturulan modeller ve yapılan veri analizleri Creo Simulation Live ve Ansys Twin Builder gibi uygulamalara entegre edilerek simülasyon analizlerinin gerçek saha verileri ve analizleri ile desteklenmesi ve ürün tasarımlarının bu sayede mükemmelleştirilmesi sağlanabilir.

Ayrıca ThingWorx IoT Platform, ThingWorx geliştiricilerine ve ThingWorx Marketplace’e gelişmiş analiz yetenekleri sunan ve geliştiriciler için bir satış ortamı sunan ThingWorx Machine Learning’e sahiptir.