IOT Çözümleri

1700’lü yıllarda, buharlı makinelerle tanıştığımız sanayi devrimi, hayatımıza mekanik üretim sistemiyle dahil oldu. Ardından 1800’lü yıllarda elektriğin keşfi ve elektrikle mekaniğin entegresi fabrikalaşma ve seri üretim çağı başladı. 1900’lü yıllarda üçüncü büyük sanayi devrimi bilgi teknolojilerin dijital çağı başladı. Artık makinaların, iletişim araçları ve elektronik eşyalarla bilgi sistemleri gelişerek teknoloji dönemine gelindi. 2000’li yıllar ve artık internetin hayatımızın her alanına yerleşeceği.

Dördüncü sanayi devrimi, yani Endüstri.4.0’la nesnelerin interneti. (IOT) Fiziksel sistemlerin teknolojiyle entegre olarak bir nevi endüstrinin teknolojiyle birleşme dönemi başladı.

Makinelerin birbirleriyle ve operatörlerle iletişim kurarak, insan gücü ve makinelere bağlı sistemler arasında ortak bir çalışma ortamı oluşturan, üretimde kullanılan tüm endüstriyel ürünlerin IOT entegrasyonu sayesinde üretimde oluşabilecek riskleri operatörle iletişime geçerek rapor etmesini sağlarken her birimde çalışanı Makinada oluşabilecek olası arızayı önceden tespit eden bu akıllı sistem sayesinde sorun meydana gelmeden rapor ederek, üretimde herhangi bir aksama olmadan zamandan kar etmeyi, arıza riski olan cihazı zarar görmeden durdurarak üretimde oluşacak maliyetin önüne geçmeyi sağlar.

Bu akıllı endüstri, fiziksel dünyanın dijital dünya ile olan bağlantısından yaratılıyor. Endüstriyel makinelerin Smart Connected Ürünleri gibi sahip olduğu sensörler ve bağlantı yetenekleriyle sağlanıyor. Örneğin, telefonunuzun tuş kilidi kapalıyken uygulamalarınızın güncellenmesi, bilgisayarınız uyku modunda iken mail bildirimlerinizin gelmesi gibi enerjiden ve zamandan tasarruf edilen cihazlar, dijitalin nesneleri yönettiği IOT(Nesnelerin İnterneti) ile üretimden, programlamaya kadar artık üretimde robot çağına girdiğimizi gösteriyor.