PTC Windchill Fracas ile Efektif Düzeltici Faaliyet Süreçleri (DÖF)

Ürün Kalitesi ve Güvenilirliğini Artırmaya Yönelik Düzeltici Faaliyet Süreçleri

FRACAS yani Hata Raporlama, Analiz ve Düzeltme Eylem Sistemi uygulaması ile bir ürünün, hizmetin, proses’ in veya yazılım uygulamalarının güvenilirliği takip edilerek ölçülebilir sonuçlar ortaya konabilir ve nihayetinde ilgili uygulamalar ile ilgili yüksek gelişme sağlanır.

FRACAS ile vaka’ ya ait doğru bilgiler kayıt altına alınarak analiz edilir ve problemin çözüm bilgileri hızlıca tanımlanarak uygulanır ve doğruluğu teyit edilir.

FRACAS uygulaması iş süreçlerinize fayda sağlarken gelir artırıcı aktiviteler, garanti maliyetlerinde azalış ve risk maliyetlerinin azaltılmasını sağlayabilmektedir.

Ürün Kalitesi ve Güvenilirliğini Artırmaya Yönelik Düzeltici Faaliyet Süreçleri

PTC Windchill Fracas Ne Gibi Faydalar Sağlar?

  • Vaka raporlarına ilişkin bilgilerin toplanması, niceliklerine göre sınıflandırılması ve kontrol edilmesi
  • Vakalara ilişkin bilgilerin test, saha ve bakım gibi farklı kaynaklardan toparlanması
  • Pareto analizleri ve otomatik e-mail bildirimleri ile problemlerin öncelik sırasının tanımlanması ve problemlere ilişkin trend’lerin saptanması

Sistem gelişiminin ve performansının takip edilmesi gibi anahtar faydalar sağlanabilecek olup detay bilgilere aşağıdaki link’ te ulaşabilirsiniz.

Data Sheet

 

PTC Windchill Quality – Kalite Yönetim Sistemi Çözümleri sayfasına geri dönebilir, PTC Windchill MSG-3 hakkında bilgi alabilirsiniz.