PTC Windchill FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – HTEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

FMEA Nedir?

FMEA, hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek (hata yönetimi) yerine hataları erkenden tanıyarak tedbirli bir şekilde önlemek ve tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerinin değerlendirilmesidir.

PTC Windchill FMEA  yazılımı da ürün kalitesini artırmak adına, ürünle ilgili risklerin kaynak ve etkilerini belirlemek ve bu riskleri azaltacak/ortadan kaldıracak kontrol önlemleri tanımlamak için kullanılan bir yazılım çözümüdür ve potansiyel güvenilirlik ve güvenlik kusurlarını tanımlamanıza ve düzeltici faaliyet ihtiyaçlarınızı önceliklendirmenize imkan sağlar. Genellikle HTEA veya HTEKA olarak da kullanılır. Savunma sanayi ve ticari ürün standartları için şablonları mevcuttur.

FMEA Nedir?

Desteklenen bazı standartlar: MIL-STD-1629A, FMD-97, BS5760, HAZOP ve SAE ARP5580.

Türkçeye Hata Modu Etki Analizi olarak çevirebileceğimiz FMEA analizlerini gerçekleştiren Windchill FMEA bir sisteme etki eden tüm potansiyel hata veya risklerin tanımlanmasını ve mühendislere risk veya hata etkilerini önleme veya etkisini azaltma imkanını sunmaktadır. Kalite iyileştirme sürecinin bir parçası olarak Windchill FMEA ürün test prosedürlerine rehberlik ederek ürüne ait fonksiyonel gereksinimlerle bağlantı kurar. Sistemin risklerini elimine etmek ve yeniden çalışma gerektiren maliyetli uygulamaları azaltmaya yönelik fonksiyonel özellikler barındırır.

Fonksiyon, tasarım veya proses seviyesinde ürün risklerini azaltmak veya elime etmek için sistematik olarak kaynak ve risk etkileri tanımlanmalıdır. Windchill FMEA bir sistemin potansiyel hata modlarının tanımlanmasını ve bu hataların tekrarını önleyerek etkilerini azaltmak için gerekli olan sistematik yeteneği kazandırır. Risk yönetiminde yaygın olarak kullanılan FMEA ve FMECA tekniklerini destekler ve hataların kategorik olarak tanımlanmasını sağlar.

PTC Windchill FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Size Ne Gibi Faydalar Sağlar?

  • Ürün ve component’ lerin yaygın olarak kullanılan STD-1629A, IEC 61508, SAE ARP5580, AIAG ve çok daha fazla standarda göre uygunluğunu kontrol eder
  • Kurumsal seviyede çok sayıda kullanıcının dahil olabileceği Web arayüzü ile kolay kulanım ve erişim imkânı sunar
  • DVP&R (Design Verification Plan and Report) ve Kontrol Plan’ larından faydalanarak kurumsal seviyede iş birliği ve iletişimi destekler ve başarılı bir risk yönetimi sağlar
  • İş akışları, bildirimler ve email uyarıları ile risklerin analiz ve elimine edilmesi için temel olan iş süreçlerinin yönetimini sağlar
  • Tasarım, Proses v eya fonksiyonel analiz özellikeri barındırır
  • Risk Levels, Top failure modes, Failure modes and effects summary ve daha pek çok analiz çıktısı verebilmekte olup, detay bilgilere aşağıdaki link’ te ulaşabilirsiniz

Data Sheet

PTC Windchill Quality – Kalite Yönetim Sistemi Çözümleri sayfasına geri dönebilir, PTC Windchill FTA hakkında bilgi alabilirsiniz.