PTC Windchill FTA Güçlü Görsel Araçlar ile Güvenilirlik ve Risk Analizleri

Hata Ağacı Analizi olarak bilinen risk analizi metodunu uygulayan Windchill FTA, kritik problemlerin ve bu problemlere neden olan olayların temsili grafik görüntüsünün oluşturulmasında sizlere yardım ederek hataların tekrarının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için etkili analiz araçları sunar.

Güvenilirlik ve güvenliğin son derece kritik olduğu uygulamalarda bir ürün veya sistemde bulunan hatalar ile güvenlik konularına etki etmekte olan tüm faktörlerin tanımlanması zorunludur. Windchill FTA birçok seviyede tehlike oluşturan hataların ve potansiyel tehlikelerin analizini yapar.

Mantık diyagramı vasıtasıyla en büyük kaybı veya olayı yaratan hataların ve problemlerin muhtemel tüm kombinasyonlarını gösterir. Windchill FTA’ nın güçlü analitik yetenekleri sistemin risk ve güvenilirliğini ölçerek sizlere hedeflenen tasarım, bakım ve kontrol kararlarının alınmasında ve hata olasılığının azaltılmasında yardımcı olur.

PTC Windchill FTA Güçlü Görsel Araçlar ile Güvenilirlik ve Risk Analizleri

PTC Windchill FTA Güvenilirlik ve Risk Analizleri Ne Gibi Faydalar Sağlar?

  • Olay odaklı metedoloji yazılım,donanım insan hatası ve çevresel etmenleri neden olduğu birçok faktörü dikkate alarak sayısal ve niteliksel analiz imkanı sunar
  • Güçlü istatiksel araçlar ile sistem performansı üzerinde en büyük etkiye sahip olay/olayların tanımlanmasını sağlar
  • Sonraki kullanımlar için hata ağacı olaylarının kütüphaneye eklenmesi sağlar
  • Güvenilmez, bulunmazlık, frekans ve hata sayıları gibi anahtar sistem ölçümlerini çıktı verir
  • PTC Windchill FTA hakkında detay bilgilere aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz

Data Sheet

 

PTC Windchill Quality – Kalite Yönetim Sistemi Çözümleri sayfasına geri dönebilir, PTC Windchill Fracas hakkında bilgi alabilirsiniz.