PTC Creo Illustrate ile Güçlü 3D Görselleştirme

Creo Illustrate üstün 3D illüstrasyon yeteneklerini CAD verileri ile birleştirerek ürünlerin operasyon, servis ve bakım bilgilerine güncel tasarımın doğru bir şekilde yansıtıldığı duruma özel grafik bilgileri oluşturur. Creo Illustrate karmaşık ürünlerin ve prosedürlerin net ve grafik olarak iletişimini sağlayan özel bir ortamı zengin ve 3D illüstrasyonları oluşturmak için gerekli yetenekler ile sunar.

3 boyutlu görselleştirmede son nokta!

PTC Creo Illustrate heterojen CAD formatlarını kullanabilen, Windchill, Creo ve Arbortext ürünleriyle tam entegre bir çözüm olup, ürün yaşam süreci boyunca destekleyici hızlı, güncel 3D teknik ve servis bilgilerini oluşturur. Ek olarak, bu güçlü yazılım ile CAD mühendislik BOM’larını parça ve servis prosedürleri yada diğer illüstrasyon amaçları için yeniden servis BOM’larına dönüştürebilir.

3 boyutlu görselleştirmede son nokta!

PTC Creo Illustrate 3D Görselleştirme Yazılımının Kabiliyetleri:

  • Zengin, interaktif, görsel, animasyon yöntemleri ile çalışma
  • eBOMs – sBOMs
  • Dinamik kesit imkanı
  • Parça listesi , BOM balonlar
  • Çıktıları ücretsiz görüntüleyicilerde ya da  IsoDraw CADProcess ile kullanabilme

PTC Creo Illustrate 3 Boyutlu Görselleştirme Yazılımının Faydaları:

  • 3D’nin etkisini maksimum olarak kullanabilme
  • Daha hızlı ve interaktif bakım planları hazırlayabilme olanağı
  • CAD ile uyumlu olarak, parçaları güncel tutabilme
  • Daha iyi eğitim/destek prosedürleri hazırlayabilme

Data Sheet

PTC Creo 10 & Creo+ sayfasına geri dönebilir, PTC Creo Essentials Lite hakkında bilgi alabilirsiniz.