Hizmet Yaşam Döngüsü (SLM)

PTC Hizmet Yaşam Döngüsü Yönetimi ile benzeri görülmemiş bir değer üretin!

Günümüz koşullarında, pazar baskısı hizmet kuruluşlarının bir yandan karlılığını arttırken diğer yandan eşsiz bir müşteri hizmetleri sunmasını zorunlu kılar. PTC Hizmet Yaşam Döngüsü Yönetimi, hizmet ve ürün verilerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek, hizmet verme şeklinizi iyileştirecek ve hızlandıracak, hatta hizmet sunumunuzu farklılaştıracak kararlar vermenize yardımcı olur.

Bağlı teknolojiler ve alternatif hizmet yaklaşımları ile sağlanan hizmet dönüşümü, üretim gelirini çeşitlendirmenin yanı sıra müşterilere benzersiz bir değer yaratmanın anahtarıdır.

Hizmet kalitesinden ödün vermeden stok sorununu çözmek, müşteriden önce olası sorunları tanımlamak ve çözmek, her bir hizmet ile ilgili coğrafi verilerle desteklenmiş veri edinmek istiyorsan cevap PTC SLM çözümlerinde.

PTC Hizmet Yaşam Döngüsü çözümleri, müşterilerinize sunduğunuz değeri analiz etmenize ve yeniden tanımlamanıza yardımcı olur. Müşteri sadakatiniz ve marka değeriniz artarken maliyetleriniz azalır.

İster bugünün spesifik bir sorunu çözmeye çalışın, ister yarın için kuruluşunuzun hizmet sunma şeklini yeniden tanımlayın, PTC, işiniz büyüdükçe stratejik girişiminizi destekleyen benzersiz yeteneklere sahiptir.

PTC Hizmet Yaşam Döngüsü Anlamında Size Nasıl Fayda Sağlar?

PTC’nin uçtan uca Arbortext dinamik yayıncılık çözümü, kuruluşların teknik bilgiyi nasıl oluşturduklarını, yönettikleri ve yayınladıklarını düzenler. Arbortext ailesi, Arbortext Editor, Arbortext Doküman Yayınlama, Arbortext Editor, Arbortext Learning Content Manager yazılımları ile kurumlara teknik bilgi üretme, yönetme ve yayınlama biçimlerini kolaylaştıran uçtan uca çözümler sunar.

Windchill SIM, bir hizmet veri yönetim yazılımı olarak üreticilerin hizmet içeriğini ürün yapıları bağlamında organize etmelerini ve yönetmelerini sağlar. Ürün ağaçları arasında içeriğin yeniden kullanılmasını kolaylaştırır. Değişim ve yapılandırma yönetimi süreçleri tarafından etkinleştirilen hizmet bilgi yapıları, hizmet organizasyonlarına verilen verilerin doğruluğunu ve uygunluğunu sağlar.

Çözümler sayfasına geri dönebilir Kalite Yaşam Döngüsü Yönetimi (QLM) hakkında bilgi alabilirsiniz.