Gereksinim Yönetimi

Gereksinim Yönetimi, modern dijital ürünler geliştirirken karmaşıklık hayatın bir gerçeğidir. Codebeamer, ekiplerinizin yeniliğe odaklanabilmesi için bu karmaşıklığı yönetmenize yardımcı olur.

Tüm paydaşlara verimli bir şekilde işbirliği yapmaları için merkezi bir yazılım gereksinimleri yönetim platformu sağlayabilir, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan ürün spesifikasyonlarını fikirden geliştirme, test ve operasyonlara kadar iş öğeleri zinciri boyunca izlemenizi sağlar.

Fikirlerinizi kolayca paylaşabilirsiniz.

Değişiklikleri kontrol edin ve kaydedin ve Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın.

Codebeamer, değer akışınızı entegre etmek için hepsi bir arada bir gereksinim yönetimi aracıdır.

Yazılım Geliştirme

Yazılım geliştirme, ekiplerinize mevcut işleri kesintiye uğratmadan çalışmayı desteklemek için doğru ALM araçlarını sağlayın. Codebeamer’ı herhangi bir metodoloji ile kullanın (Waterfall, Agile, scaled Agile veya diğer). Tüm paydaşların kaliteli yazılım ürünlerinin planlanmasından, teslimine, QA ve sürümün yayınlanmasına kadar verimli bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlayın.

Codebeamer, mevcut yazılım geliştirme aracı ortamınıza rahatça uyum sağlar. Değer zinciri boyunca gelişmiş yeteneklere sahip olan platform, inovasyonu ve ürün teslimini hızlandırır. Gereksinim Yönetimi, Kalite Güvencesi, Risk Yönetimi, Yayın Yönetimi ve DevOps arasında tam izlenebilirlik için ALM’e tamamen entegre Yazılım Geliştirme yeteneklerini kullanın.

Kalite Güvence & Test

Codebeamer ile yazılım testi yaparak yaşam döngüsü boyunca en yüksek kalite standartlarına bağlı kalınmasını sağlayabilirsiniz. Yazılım ürünlerinizin güvenliğine ve güvenilirliğine odaklanmaya devam edin.

Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi süreci boyunca tüm ürün kalite güvence faaliyetlerini izleyin ve yönetin. Yazılım gereksinimlerini, geliştirmeyi, riskleri, testleri ve operasyonları yönetmek için tek bir ortak platform kullanın. Kalite hedeflerini günlük faaliyetlerle entegre edin ve yasal denetimlere ve regülasyonlara sürekli uyumluluk sağlayın.

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi, Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetiminde risk ve kalite yönetimi süreçlerini uygulayarak ürün güvenliğini, emniyetini ve istikrarını sağlayın. Ürün teslimatı boyunca kapsamlı bir risk yönetimi yaşam döngüsünün tüm adımlarını yürütmek için Codebeamer’ı kullanın.

Riskleri erkenden belirleyin ve bunların azaltılması veya hafifletilmesi için gerekli hazırlığı yapın ve uygulayın. Riskle ilgili eylemleri entegre edin ve riskleri yaşam döngüsü boyunca gereksinimlere, geliştirme görevlerine veya test senaryolarına kadar izleyin. Görev açısından kritik ekipman veya yazılımları sağlam bir şekilde teslim edin. ISO 14971 ve IEC 60812’nin yanı sıra ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304, IEC 60601, DO-178C ve diğer güvenlik açısından kritik standartların riskle ilgili gerekliliklerine uyun.

DevOps

Tek bir merkezi havuza dayanan eksiksiz bir Agile, parçalanmış tek noktalı araçlar zincirini merkezi ve bütünsel olarak entegre bir DevOps platformuyla değiştirmenize olanak tanır. Güvenlik açısından kritik alanlarda faaliyet gösteren; Savunma, Havacılık, Medikal,  Otomotiv,  Aviyonik ve İlaç sektörleri için eksiksiz izlenebilirlik ve denetlenebilirlik ve yaşam döngüsü boyunca güçlü özellikler sunar.

CodeBeamer ALM, e-imzalarla tamamen belgelenmiş bir denetim izini otomatik olarak kaydeder ve uyum maliyetlerini hızlandırmak ve azaltmak için DevOps ile denetçiler arasındaki boşluğu etkili bir şekilde kapatır.

Platform, Çevik Planlama, Sürekli Entegrasyon ve Teslimat, oluşturma, test etme, devreye alma ve izleme için yerleşik özelliklere sahiptir.

Ayrıca, DevOps yaşam döngüsü boyunca izlenebilirliği sağlamak için 50’den fazla üçüncü taraf yazılım aracıyla entegrasyon sunar. İnceleme Merkezi ve Denetim İzi Raporu özellikleri, verimli ve tamamen kontrollü inceleme süreçleri ve sorunsuz uyumluluk denetimleri sağlayarak, kullanıcı hikayeleri, hatalar, gereksinimler, testler ve her tür yapı için Değer Akışı optimizasyonunu mümkün kılar.

CodeBeamer’ın DevOps platformu,  aynı anda tüm müşteri gereksinimlerini karşılayan daha hızlı teslimat, eksiksiz risk yönetimi ve ISO/IEC/FDA/vb standart gereksinimlerine uyum sağlamak isteyen şirketler için benzersiz bir çözümdür.

CodeBeamer Demo ve Teklif Talebi Oluşturabilirsiniz