Artırılmış gerçeklik AR (augmented reality) nedir?

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki materyallerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür.

Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak ses, fotoğraf, video, grafik veya GPS gibi sanal nesnelerin 3 boyutlu gerçek görüntülerini canlandıran, bu canlandırmaları duyusal veriler sayesinde gerçek dünya ortamı ile birleştirebilen ileri seviye bir teknolojidir.

PTC AUGMENTED REALITY ÇÖZÜMLERİ

Vuforia Studio

Vuforia Studio, endüstriyel üretim yapan firmaların üretim ve/veya servis operasyonlarında artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanarak 3 boyutlu dijital çalışma talimatları oluşturabilmelerine imkan veren artırılmış gerçeklik uygulama geliştirme platformudur. Kullanıcılar, montaj, bakım, eğitim veya satış pazarlama amaçlı sınırsız sayıda artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturabilirler.

Vuforia Studio ile firmalar üretim sahasında montaj, eğitim, bakım veya üretmiş oldukları ürünlerin bakım ve servis talimatlarını çok hızlı bir şekilde 3D animasyonlar ile desteklenen dijital çalışma talimatlarına dönüştürebilir ve bu sayede arızadan kaynaklı duruş sürelerinin kısaltılması (MTBF), ilk müdahalede sorun giderme oranlarının artırılması (FTTR), montaj veya bakım operasyon sürelerinin kısaltılması gibi somut faydalar elde ederler

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken önlemler, bakım veya montaj operasyonları için gerekli cihazlar ve alınacak önlemler gibi bir çok senaryo için anlık verilerin kullanıldığı uygulama senaryoları rahatlıkla hayata geçirilebilir.

Vuforia Studio, kullanıcı dostu arayüzü ile ister mobil cihazlar ister 2D veya 3D akıllı gözlükler için artırılmış gerçeklik uygulamalarının hızlı bir şekilde oluşturulabilmesine ve 2 boyutlu ve 3 boyutlu uygulama arayüzlerinin kolayca tasarlanabilmesine imkan verir. Vuforia Studio ile oluşturulan artırılmış gerçeklik deneyimleri içerisinde aynı zamanda Thingworx Platformu’ndan gelen IoT verilerinin de görselleştirilmesi ve servis amaçlı artırılmış gerçeklik uygulamalarının anlık makine-sensör verileri ile desteklenmesi sağlanabilir. Bu sayede IoT verileri kullanılarak makinelerden elde edilen veriler ile alarmlar, kritik değer uyarıları, arıza bildirimleri gibi bir çok bilgi AR uygulaması içerisinde koşula dayalı bilgilendirme görselleri ile zenginleştirilebilir.

Vuforia Studio ile oluşturulan artırılmış gerçeklik deneyimleri App Store veya Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen Vuforia View uygulaması içerisinde görüntülenebilir. Vuforia Studio kullanıcılarının sınırsız görüntüleme imkanı olduğu gibi Vuforia Studio kullanıcısı olmayan ve sadece deneyimleri görüntüleme ihtiyacı bulunan kişiler de (müşteriler, bayiler vb.) Public olarak belirli sayıda görüntüleme yapabilir.

Vuforia View

Vuforia Studio ile oluşturulan artırılmış gerçeklik deneyimleri App Store veya Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen Vuforia View uygulaması içerisinde görüntülenebilir. Vuforia Studio kullanıcılarının sınırsız görüntüleme imkanı olduğu gibi Vuforia Studio kullanıcısı olmayan ve sadece deneyimleri görüntüleme ihtiyacı bulunan kişiler de (müşteriler, bayiler vb.) Public olarak belirli sayıda görüntüleme yapabilir