Codebeamer ALM Nedir?

 

Codebeamer ALM, tüm ürün geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan yeteneklere sahip, bütünsel olarak entegre, işbirliğine dayalı bir uygulama yaşam döngüsü yönetim platformudur. Uçtan uca değer teslimini kolaylaştırmak için ekipleri gelişmiş araçlarla güçlendirir. Sistemi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın, maliyetleri azaltın ve yaşam döngüsünün her aşamasında hem donanım hem de yazılım olarak yüksek kaliteli ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırın.

Codebeamer, tüm ilgili birimlerin tek bir doğruluk kaynağına dayalı ürünler geliştirmesine olanak tanır. Gereksinim yönetimi, yazılım geliştirme, risk yönetimi, kalite güvence ve test, yayın yönetimi, değişiklik yönetimi ve operasyonlar yoluyla geliştirme sürecini tek bir platformda yönetebilirsiniz.

Codebeamer’ın Üç Temel Ayağı

 1. Veritabanı sağlayıcıları olarak Oracle ve MySQL desteği ile Codebeamer, ALM verileri için sınırsız bir konteyner seti olarak işlev görür. Veriler Tracker adı verilen taşıyıcılar aracılığıyla kaydedilir ve saklanır. Her bir Tracker, yapılandırılabilir alanlara ve erişim izinlerine sahip bir sepet gibidir. İzleyiciler, gereksinimlerden geliştirme aşamalarına ve görevlere, kaynak kod yorumlarına ve test çalıştırmalarının doğrulanmasına kadar süreç akışının izlenmesini sağlayan referanslar aracılığıyla birbirine bağlanır.
 2. Projeler Codebeamer’da dinamik ve işbirliğine dayalı çalışma alanlarıdır. Gereksinimden test senaryosuna kadar her obje, Tracker düzeyinde tanımlanmış bir yaşam döngüsüne sahip olabilir. Bu, kimin neyi göreceğini, kimin belirli eylemleri ne zaman gerçekleştirebileceğini tanımlar. Bu yapılandırma karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, iş akışı konfigürasyonu için otomatik olarak oluşturulan grafiksel bir özet görünüm sağlanır.
 3. Codebeamer, tüm objeler için her zaman aktif versiyonlama sağlar. Ve Branching kavramı Git’ten gelir, böylece ürününüzü geliştirirken çapraz geçişler yapabilirsiniz. Ayrıca, uyumluluğu kolaylaştıran Baseline lar veya veri anlık görüntüleri de oluşturabilirsiniz.

Codebeamer Fonksiyonel Alanlar ve Yetkinlikler

Aşağıdaki grafik, Codebeamer platformu içindeki fonksiyonel alanların ve yeteneklerin orkestrasyonunu göstermektedir.

Orkestra uçtan uca izlenebilirliği temsil eder. Merkezde, Codebeamer bütünsel bir çözüm olarak temsil edilmektedir. Herkesin proje rollerine ve kullanıcı izinlerine göre gerçek zamanlı bilgiye sahip olduğu  bir platformdur. Geliştirme yaşam döngüsü aşağıdaki işlevsel alanları içerir:

Gereksinim Yönetimi

Modern dijital ürünler geliştirirken karmaşıklık hayatın bir gerçeğidir. Codebeamer, ekiplerinizin yeniliğe odaklanabilmesi için bu karmaşıklığı yönetmenize yardımcı olur.

Tüm paydaşlara verimli bir şekilde işbirliği yapmaları için merkezi bir yazılım gereksinimleri yönetim platformu sağlayın. Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan ürün spesifikasyonlarını fikirden geliştirme, test ve operasyonlara kadar iş öğeleri zinciri boyunca izleyin. Fikirleri paylaşın, değişiklikleri kontrol edin ve kaydedin ve Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Codebeamer, değer akışınızı entegre etmek için hepsi bir arada bir gereksinim yönetimi aracıdır.

ALM Sayfasını inceleyebilir veya iletişim formunu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Size Ulaşmamızı İster misiniz?

  Yazılım Geliştirme

  Yazılım geliştirme ekiplerinize mevcut işleri kesintiye uğratmadan çalışmayı desteklemek için doğru ALM araçlarını sağlayın. Codebeamer’ı herhangi bir metodoloji ile kullanın (Waterfall, Agile, scaled Agile veya diğer). Tüm paydaşların kaliteli yazılım ürünlerinin planlanmasından, teslimine, QA ve sürümün yayınlanmasına kadar verimli bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlayın.

  Codebeamer, mevcut yazılım geliştirme aracı ortamınıza rahatça uyum sağlar. Değer zinciri boyunca gelişmiş yeteneklere sahip olan platform, inovasyonu ve ürün teslimini hızlandırır. Gereksinim Yönetimi, Kalite Güvencesi, Risk Yönetimi, Yayın Yönetimi ve DevOps arasında tam izlenebilirlik için ALM’e tamamen entegre Yazılım Geliştirme yeteneklerini kullanın.

  Size Ulaşmamızı İster misiniz?

   Kalite Güvence & Test

   Codebeamer ile yazılım testi yaparak yaşam döngüsü boyunca en yüksek kalite standartlarına bağlı kalınmasını sağlayabilirsiniz. Yazılım ürünlerinizin güvenliğine ve güvenilirliğine odaklanmaya devam edin.

   Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi süreci boyunca tüm ürün kalite güvence faaliyetlerini izleyin ve yönetin. Yazılım gereksinimlerini, geliştirmeyi, riskleri, testleri ve operasyonları yönetmek için tek bir ortak platform kullanın. Kalite hedeflerini günlük faaliyetlerle entegre edin ve yasal denetimlere ve regülasyonlara sürekli uyumluluk sağlayın.

   Size Ulaşmamızı İster misiniz?

    Risk Yönetimi

    Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetiminde risk ve kalite yönetimi süreçlerini uygulayarak ürün güvenliğini, emniyetini ve istikrarını sağlayın. Ürün teslimatı boyunca kapsamlı bir risk yönetimi yaşam döngüsünün tüm adımlarını yürütmek için Codebeamer’ı kullanın.

    Riskleri erkenden belirleyin ve bunların azaltılması veya hafifletilmesi için gerekli hazırlığı yapın ve uygulayın. Riskle ilgili eylemleri entegre edin ve riskleri yaşam döngüsü boyunca gereksinimlere, geliştirme görevlerine veya test senaryolarına kadar izleyin. Görev açısından kritik ekipman veya yazılımları sağlam bir şekilde teslim edin. ISO 14971 ve IEC 60812’nin yanı sıra ISO 26262, IEC 61508, IEC 62304, IEC 60601, DO-178C ve diğer güvenlik açısından kritik standartların riskle ilgili gerekliliklerine uyun.

    Size Ulaşmamızı İster misiniz?

     DevOps

     İşbirliğini artırın, CI&CD işlemlerinizi otomatikleştirin ve Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetiminin tüm aşamalarında ürün teslimini hızlandırın. Katkıda bulunan tüm paydaşları ortak hedefler etrafında birleştirin ve en fazla değeri sağlayan faaliyetlere odaklanın. Parçalanmış tek noktalı araçlar zincirini, hepsi bir arada Agile, Dev ve Ops yetenekleri sunan merkezi, bütünsel olarak entegre bir platformla değiştirin.

     Codebeamer ile müşteri geri bildirimlerini gereksinim yönetimi, yazılım geliştirme ve test süreçlerine entegre edin. DevOps değer akışı boyunca uçtan uca izlenebilirlik oluşturun ve süreçler, paydaşlar ve denetçiler arasındaki boşluğu kapatın. DevOps ortamında denetimlerin süresini ve maliyetlerini azaltmak için kurumsal düzeyde uyumluluk sağlayın.

     Analitik

     Codebeamer’ın merkezi havuzunda yönetilen büyük miktardaki Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi verilerine erişin, filtreleyin ve anlamlandırın. Önemli yaşam döngüsü içgörülerini alabilmek için gereksinimleri, geliştirme, test ve DevOps verilerini bağlayın ve verileri görsel raporlara aktarın. Uygulama geliştirme verilerini görselleştirmek ve yorumlamak için özel Dashboard lar oluşturun. KPI’ları belirleyin ve tüm paydaşlar için merkezi, paylaşılan bir veri merkezi oluşturarak ortak bir performans ve kalite anlayışını garanti edin.

     Projeleriniz hakkında ilgili, zamanında ve doğru bilgilere her zaman, her yerde, herhangi bir cihazdan erişim sağlayarak yönetimin karar alma sürecini destekleyin. Raporları dışa aktararak, paylaşarak veya dağıtımını otomatikleştirerek şeffaflık ve karar desteği sağlayın.