Konsept Tasarım (Kavramsal Tasarım)

İster mevcut ürünlerin geliştirilmesi olsun ister yeni bir fikrin hayata geçirilmesi olsun birçok firma yenilikçi düşüncelerini fırsata dönüştürüp daha fazlasını kazanmak ister. Dolayısıyla esnek ve hızlı teknolojik çözümler sayesinde kullandıkları araçtan çok hedefledikleri yeniliklere odaklanmalarını sağlayabilecek teknoloji tercihleri önemlidir. Bu tercihlerin kapsamına baktığımızda;

2D Taslak: el çizimlerinin bilgisayar aracılığıyla, estetik beklentileri karşılayacak şekilde hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağlayan,

2D Modelleme: 2D teknik çizim kabiliyetlerini içeren, modelin farklı görünüşlerinin bir arada oluşturulduğu, ölçü ve parametreler ile kontrol edilebilen ve bu aşamadan 3D modele geçilebilmesini sağlayan,

3D Doğrudan Modelleme ve Düzenleme: taşıma, çekiştirme, sürükleme gibi geometrik düzenlemeler ile modeli şekillendirme imkânı sunan ve aynı geometrik mantık ile yeni geometriler oluşturmayı destekleyen modelleme kabiliyetleri sağlayan,

3D Unsur-tabanlı Parametrik Modelleme: kullanıcıların ölçü ve parametre değişiklikleri ile çeşitli konfigürasyonları oluşturabilmelerini ve bunu çeşitli ilişkiler ile yönetebilmelerini sağlayan farklı uygulamalar kullanılabilmektedir.

Yukarıdaki özelliklerin devamı olarak Multi-CAD ortamda çalışan firmalarda farklı CAD verilerinin düzenlenebilmesi yeni ürün geliştirme adına önem taşırken, 2D – 3D ilişkisinin korunmasıyla konsept tasarım ile model arasında sürdürülebilir döngü sağlanabilmektedir.

PTC, Creo Parametric ile sunulan freestyle aracı, flexible modeling aracı ve Creo Direct uygulaması sayesinde konsept tasarımda (kavramsal tasarım) kullanıcılarına son derece esnek ve kolay kullanılan, aynı zamanda farklı teknolojileri birbirleriyle bütünleşik ve herhangi bir veri kaybına meydan vermeden kullanabilme imkânı sağlanabilmektedir.

Bütün bu tasarım kabiliyetlerine ek olarak gerçekleştirilen konsept ya da gerçek model çalışmalarının farklı alternatifleriyle birlikte geçmişlerinin korunması ve bu bilgilerin üretime esiksiz ve güncel olarak aktarılması da ayrı bir değerdir. Hem üretimin hem de servis hizmetlerinin yüksek kalitede gerçekleştirilebilmesi için ürün yaşam döngüsünün de takip edilebilir, kontrol altında ve kolay bir şekilde uygulanması gerekir.

Bütün olarak değerlendirdiğimizde konsepten ürüne ve onun satış sonrası servis hizmetlerine kadar tüm süreçlerinize birbirleriyle bütünleşik çözümler sunan PTC/İnformatik ile daha üretken ve karlı çalışabilirsiniz Detaylı bilgiler içeren tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Neden Konsept Tasarım?

Kavramsal Tasarım Evrimleşiyor

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Üretim (CAM) ve Analiz (CAE) sayfasına geri dönebilir, Multi-CAD Data Yönetimi hakkında bilgi alabilirsiniz.