İnformatik PLM IOT ÇÖzümleri

İnternetin nesneleri yönetme sayısı artık gezegendeki insan sayısını aşıyor ve on yılın sonunda internete bağlı cihaz sayısının 50.000 milyona yakın. Bunda Üreticiler için, ortaya çıkan “nesnelerin interneti” nin etkileri büyüktür.

McKinsey Global Institute tarafından yayınlanan bir rapora göre, Nesnelerin İnterneti (IoT) 2025 yılına kadar 6.2 trilyon dolara kadar çıkma potansiyeliyle. Fabrikaların, % 80 ila %100’ünün kullanacağını tahmin ediyor. IoT uygulamaları, yalnızca küresel imalat sektörü için 2,3 trilyon dolarlık potansiyel ekonomik etkiyle bu büyük devrimin en büyük sağlayıcısı “Nesnelerin İnterneti”nin yükselişi, piyasa güçlerinin verimliliğine olanak sağlayan teknolojilerin paralel inovasyonu ile 4. Sanayi devrimi üretimdeki yerini alarak  üreticilerin, ürünlerin nasıl üretildiğinden, nasıl çalıştıklarından, onarılma sürecine kadar hemen hemen her şeyi yeniden düşünme fırsatı ile mevcut rekabet avantajlarını tehlikeye atmazlar.

IoT üç temel bileşenden oluşur:

  • Akıllı ve bağlı ürünler, ürün sistemleri ve diğer “Nesneler” kümesi.
  • Bu “Nesneler” İnternete benzer bir iletişim altyapısı ile bağlanır.
  • İletişim altyapıları, yeni değer biçimleri yaratan bilgisayar altyapılarına bağlanır.

Nesnelerin İnterneti’ndeki Akıllı ve Bağlı Ürünler

Son sanayi devrimi Endüstri 4.0’la internete bağlı ve artan sayıdaki ürünü tanımlamak için  “Nesnelerin İnterneti ” ifadesi ve temsil ettikleri yeni fırsatları bu dönüşümü sağlayan İnternet değil, “Nesnelerin” değişen doğası, ürünlerin kendisidir. Akıllı ve bağlı ürünlerin yeni yetenekleri ve ürettikleri veriler, rekabetin yeni bir dönemine açılan kapıdır.

İnternetin kendisi gibi, akıllı ve bağlı ürünler yepyeni bir teknolojik imkanlar yaratıyor. Ancak rekabet kuralları ve rekabet avantajını kaçırmamak için hızla değişen ve gelişen Akıllı ve bağlı ürünlerin dünyasını keşfetmek, bu kurallar hakkında her zamankinden daha fazla bilgi gerektirecektir.

Akıllı ve Bağlı Ürünlerle İş Dönüşümü

Artık dünyadaki herşey bağlantılarla komut alıyor. Türm elektronik cihazlarda akıllı olan tercih ediyiyor, Telefon, televizyon, elektronik beyaz eşya ve insanın günlük yaşamını kolaylaştıracak tüm cihazlar. Akıllı ve bağlantılı bir dünya bir nevi dijital dönem. İnternete bağlı cihazların sayısı, gezegende yaşayan toplam insan sayısının artık çok üstünde. Bu yeni dünyada her çeşit sensör, etiket ve kontrol üretim sürecinin ve üreticilerin sağladığı akıllı ürünlerin bir parçası olacak.

İmalat şirketleri için, sonuçlar çok büyük. Tarihsel olarak, fabrikadan çıktıktan sonra ürünlerinin kontrolünün tamamı insan gücündeyken artık akıllı-sensörlü makinalarda üretimden kontrole, tedariğinden arıza süreci ve müşteri memnuniyeti gibi satış sonrası dönemler için de en sağlıklı hata önleyici veriler elde etmek mümkün., Integral Innovation Experts tarafından sağlanan ThingWorx, PTC’nin teknolojik çözümleriyle Akıllı ve bağlı ürünlerle üreticiler, yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında ve herhangi bir zamanda ürün bilgilerini izleyebilecekleri, yönetebilecekleri ve kontrol edebilecekleri ürün yaşam döngüsü yönetimini deneyimleyebilirler. Dünyanın herhangi bir yerinden üretim alanınıza bağlantı sağlayarak en karmaşık ürün yapısını bile anlaşılır hale getirerek talimatta bulunabilir değişiklik sürecini hızlandırabilirsiniz.

İOT Çözümleri