Değişim Yönetimi ve Konfigürasyon yönetimi (Change Management & Configuration Management), üretim süreçlerinde sık sık engel teşkil eden, ciddi ve karmaşık bir konudur. Bu nedenle çoğu zaman firmalar, Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi ihtiyacını birden fazla yazılım kullanarak çözmeye çalışırlar.

Lider firmalar; daha hızlı, daha kaliteli ürünler ortaya koyabilmek ve yenilikçi anlayışı sürekli kılabilmek adına, organizasyonun ilgili tüm birimlerini etkin bir şekilde Değişiklik ve Konfigürasyon süreçlerine dahil ederek, üretimde verimliliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarabilmeyi başarmışlardır.

Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi neden son on yıl içerisinde oldukça zor ve karmaşık bir hal almış ve sektör bazlı olarak pek çok farklı ihtiyaç ön plana çıkmıştır. Peki, büyük firmalar bu sorunu nasıl çözebilmişlerdir?

Günümüzün ileri düzey teknolojilerinden biri kabul edilebilecek Süreç Yönetimi (PLM) yazılımları sayesinde, yukarıda tanımlanan tüm sorular cevap bulmuş ve kalıcı çözümler sağlanmıştır.

Yazının devamında bulabileceğiniz dokümanda, Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi, aşağıda verilen başlıklar kapsamında detaylı olarak sizlere sunulmaktadır.

  • Değişim Yönetimi ve Konfigürasyon yönetiminde (Change Management & Configuration Management), üreticileri kısıtlayan aşağıda detayları verilen 5 temel sorun için çözümleri önerileri.
  • Önemli organizasyonlar neden ve nasıl CCM prosesleriyle mücadele ederler?
  • Dünya çapında örnekleriyle kanıtlanmış önemli uygulamalar.

Değişim Yönetimi ve Konfigürasyon Yönetimi- Çözülmesi Gereken Zorluklar

1. Ürün Konfigürasyonlarını Yönetmek Zorluk: Ürün konfigürasyonlarını ve zamana bağlı olarak değişimlerini, doğru şekilde oluşturma, anlama ve takip etme eksikliği

2. Esnek ve Güvenilir bir Değişiklik Süreci Oluşturabilmek Zorluk: Hızlı ve hassas şekilde tasarım değişimlerine ayak uydurabilecek; esnek ve güvenirlik bir değişiklik süreci oluşturmanın zorluğu

3. Farklı Disiplinler Arası Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi Zorluk: Etkisiz ve verimsiz değişiklik kontrol süreçleri, tasarım değişikliklerinin senkronizasyonunda yaşanan zorluklar

4. Tüm Katılımcıların Değişiklik Süreçlerine Dahil Olabilmesi Zorluk: Çok değerli tasarım verilerini (fikri mülkiyet – intellectual property (IP)) korurken, tüm katılımcıları, taşeron ve ortakları değişiklik süreçlerine entegre etmenin zorluğu

5. Yapılan Değişikliklerin Mühendislik ve Üretim Arasında Koordinasyonu Zorluk: Mühendislik ve Ürerim birimlerini, tek ve eş zamanlı kullanan bir değişim sürecinde bir araya getirmenin zorluğu

Bu bilgiler ışığında, takımınız CCM proseslerinin zorluklarıyla ilk ve son defa karşılaşmak üzere daha donanımlı bir yapıya sahip olabilecektir.

Detaylı bilgilere ulaşmak için “Değişim Yönetimi ve Konfigürasyon Yönetimi” dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) -İlgili sayfaya link verilecek- sayfasına geri dönebilir, BOM Yönetimi Çözümlerimiz-İlgili sayfaya link verilecek- hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) sayfasına geri dönebilir, Bom Yönetimi  Çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.