İş Akışı ve Ürün Faz Yönetimi

Tasarımdan Servise Tüm Süreçler için PLM

Windchill iş akışı ve ürün faz Yönetimi çözümümüz, şirketlerin ürün ağaçlarını oluşturma, ayarlama, yönetme, tekrar kullanma yaklaşımlarını ve CAD dosyaları, dokümantasyon, gereksinimler, imalat bilgisi, servis bilgisi, parça/ tedarikçi verisi, hesaplamalar, görseller gibi ilgili içeriği yönetmek için zengin bir sistematik sunuyor. Windchill, iş akışı çözümü, iş süreçlerinde otomasyonu sağlayarak, prosedürlerin sürekli iyileştirilmesi için gerekli ortamı destekleyerek şirketlerin rekabet gücünü artırmasında önemli bir rol oynuyor.

Ürün ve Servis Bilgisi için Yönetim Merkeziniz

Windchill, ana üretici, tedarikçi ve iş ortaklarında faaliyet gösteren, aynı ürün üzerinde çalışan ekipleri yönetmek için eşsiz yetenekler sunuyor. Bu güçlü ve esnek yetenekler mevcut ürünlerin yeni varyasyonlarını oluşturmanın yanında yeni konfigürasyonların tanımlanmasına da imkân sağlıyor. Görevler kolayca tanımlanıyor ve iç/ dış katılımcılara otomatik olarak dağıtılıyor. Yöneticiler, karşılaşılan durumların hızla ele alındığından emin olmak için, tüm çalışmayı görsel olarak anında izliyor ve yönetiyorlar.

Ürüne İlişkin Kritik Süreçlerinizi ve İş Akışlarınızı Optimize Edin!

Ürün geliştirmeyi ve servisi desteklemek, nihayetinde işin başarısını sürdürmek için süreç iyileştirmeye odaklanılması gerekiyor.

PTC, aşağıda gösterilen süreç haritasıyla ürün yaşam döngüsüne kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz; birçok organizasyonel birimi içeren, her türlü ürünün planlamadan desteğe, ürün yaşam döngüsünün tüm evrelerini barındıran dağınık süreç aralığı.

Windchill süreçleri optimize etmeye yardımcı olur. Windchill ile optimize edilen bazı iş akışı kalemleri:

 • Program Yönetimi
 • Regulasyonlarla Uyum
 • Kalite ve Güvenilirlik Yönetimi
 • Değişiklik ve Konfigurasyon Yönetimi
 • Gereksinim Belirleme ve Gereksinim Yönetimi
 • Sistem Tasarımı
 • Detay Tasarım
 • Doğrulama ve Onaylama
 • Varyant Tasarlama ve Oluşturma
 • Design Outsourcing
 • Early Sourcing
 • Bileşen ve Tedarikçi Yönetimi
 • Üretim Prosesleri Yönetimi
 • Manufacturing Outsourcing
 • Teknik Bilgi Üretimi ve Dağıtımı

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) sayfasına geri dönebilir, Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi Çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.