Kurumsal Sistemlerle Entegrasyon

Kusursuz Bilgi Erişimi

Tarihsel olarak ele alındığında, kurumsal sistem entegrasyonları (system integration) ya hataya sebep olabilecek manuel süreçleri barındırmış, ya da spesifik bir konuyu çözmek için yapılandırılmış, kısıtlı kapsamlı çözümler ortaya çıkarmıştır. Sonuçta, bu sistem entegrasyonu çözümleri, yüksek maliyet ve ürün kalitesi ile ilgili şüpheli durumlar ortaya çıkarmıştır.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) yazılımı, kurumsal uygulamalarla entegre edilerek, diğer uygulama kullanıcılarına ürüne dair bilgiler ve varlıklar aktarılabilir, üretkenliğe katılım kurum içinde yaygınlaştırılabilir, dolayısıyla sistem entegrasyonu bir dert olmaktan çıkar.

Kurumsal Sistem Entegrasyonu için Çözüm I – PTC Windchill Info*Engine

Kurumsal Uygulamalar ve katılımcılar arasında datanın kusursuz biçimde paylaşılması için esnek ve standart tabanlı çözümler sunar. Ürün geliştirme hızını artırmak, verimliliği ve kaliteyi iyileştirmek için, ürün verilerini diğer kurumsal uygulamalara -gerçek zamanlı veya asenkron olarak-  aktarmak PTC Windchil Info Engine ile artık mümkün.

Kurumsal Sistem Entegrasyonu için Çözüm II – PTC Windchill Enterprise Systems Integration

PTC Windchill Enterprise Systems Integration (ESI), PTC Windchill ve ERP sistemleri arasında Süreç ve Bilgi’yi senkronize eden, güçlü ve otomatize bir system integration çözümüdür. Ürün geliştirmeyi optimize ederken riskleri ve sahip olma maliyetini minimize eder.

Kurumsal Sistem Entegrasyonu için Çözüm III – PTC Windchill STEP Connector

STEP (The Standard for the Exchange of Product model data), yani Ürün Model Verisi Aktarım Standardı, dijital ürün bilgisini gösteren ve aktaran kapsamlı bir ISO (ISO 10303) standardıdır. PTC Windchill STEP Connector, birçok uygulamayı Step model içinde destekleyerek kurumsal iş birliğini geliştirmeyi tek sistem üzerinden sağlar.

Noktadan noktaya sistem entegrasyonu ihtiyacını ortadan kaldırırken mevcut kurumsal sistemleri konsolide eder, bağlantıları güçlendirir ve Toplam Sahip Olma Maliyeti’ni (TCO) düşürür. Aynı zamanda, Savunma Sanayi uygulamalarında gerekli olan Uzun Süreli Arşivleme ve Geri Alma’yı (LOTAR) destekler.

Kurumsal Sistem Entegrasyonu için Çözüm IV – PTC Windchill Kurumsal Sistem Entegrasyonları Özellikleri ve Faydaları

  • Verimliliği ve ürün kalitesini artırarak kurumsal uygulamalar arasında veri paylaşımını basitleştirir,
  • Mühendisler ve imalatçılar arasındaki koordinasyonunu güçlendirerek yeni ürün süreçlerini hızlandırır,
  • Bilgi aktarım otomasyonu ürün veri kalitesini geliştirir ve hataları azaltır,
  • Merkezi bir platformla mevcut sistemlerin konsolidasyonunu ve entegrasyonunu kolaylaştırır.

Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) sayfasına geri dönebilir, Proje Yönetimi ve Raporlama Çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.