WINDCHILL ProjectLink Web Tabanlı Proje Yönetimi

PTC Windchill PDMLink

“Ürün Veri Yönetimi”

PTC Windchill PDMLink; Web tabanlı, endüstri tarafından kabul edilen bir Ürün Data Yönetimi (PDM) sistemidir. Windchill PDMLink ile ürüne ait tasarım, imalat ve servis evrelerinde oluşan, birbiriyle ilişkili tüm bilgiler ve dokümanlar güvenilir şekilde, tek merkezden yönetilir.

Üreten ve gelişimi hedef edinmiş şirketlerin hedeflerine uygun ve verimlilik esasına dayanan Değişiklik ve konfigürasyon Yönetimi özellikleri uluslararası kabul görmüş standartları barındırmaktadır. Windchill PDMLink tüm departmanların, bireylerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının erişim sağlayabildikleri bir mimariye sahiptir.

PTC Windchill PDMLink, ürün yapısı ile ilgili görünümleri oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağlayarak, konfigürasyon yönetimini optimize etmenize yardımcı olur. Artık şirket veya genişletilmiş tedarik zinciri içerisindeki herhangi bir kişi, lokasyondan bağımsız olarak PTC Windchill PDMLink içerisindeki araçlara erişerek iş süreçleriyle etkileşime girebilir, kolaborasyon sağlayabilir

PTC WİNDCHİLL PLM – ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ VE ÜRÜN VERİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR:

CAD Data Yönetimi

Sadece PTC Creo değil diğer tüm kabul görmüş mekanik CAD programlarıyla entegre PDM ortamınızı oluşturursunuz. CAD Datalarınızı, verinin ortak kaynağı olan PLM sisteminize entegre şekilde yönetmenizi sağlar.

ECAD Data Yönetimi

Sadece mekanik CAD değil elektronik CAD programlarıyla da entegre şekilde çalışmanızı sağlar.

En çok kabul gören ECAD yazılımları, PTC Windchill PLM sistemi tarafından desteklenmektedir.

 

BOM Yönetimi

PTC Windchill PLM’in Ürün Ağacı (BOM) yönetimi yetenekleri sayesinde, ürün ağaçlarınızı oluşturan “Windchill Part”lar ile onlara bağlı olan tüm ilişkili objeleri (3D CAD, Teknik Resim, Analiz çıktıları, PPAP dokümanları vb.) revizyon kontrolü çerçevesinde yönetirsiniz.v

 

Doküman Yönetimi

Tüm kurumsal doküman yönetimi sisteminizi Windchill PLM’in web tabanlı, güncel ve merkezi ürün veri yönetimi belleğine taşımanızı sağlar. Lokasyon veya kişisel bilgisayarlara bağlı kalmadan, güvenli ağ bağlantısı olan her yerden dokümanlarınıza ulaşmanızı, Onay/Yayın/Gözden Geçirme süreçlerinizi etkin biçimde yönetmenizi sağlar

Konfigürasyon Yönetimi

Ürünün herhangi bir zaman dilimindeki BOM görünümlerini ve tüm ilişkili objelerini; yayınlar, değişiklik süreçleri ve baselinelar yardımıyla hızlı bir biçimde görüntülemenizi sağlar.

Ürün ağaçlarınızın efektif olduğu tarihlere ya da seri numaralarına göre hızlı şekilde filtrelemenize olanak tanır.Ürününüzün ömür devri (lifecycle) boyunca sürekli değişen konfigürasyonlarını takip edersiniz.

Değişiklik Yönetimi

PTC Windchill PLM’in esnek değişiklik yönetimi iş akışlarıyla en çok kabul gören CM-II vb. sektörel standartlara tam uyumlu şekilde Problem Raporu, Değişiklik Talebi, Değişiklik Bildirimi, Sapma vb. süreçlerinizi yönetirsiniz. Esnek raporlama araçları sayesinde değişiklik yönetimi sisteminizi anlık olarak takip edebilirsiniz.

Opsiyon & Varyant Yönetimi

Ürününüzün, farklı opsiyonlarından yaptığınız seçimler ile oluşturduğunuz “Varyant”larınızı tek bir ürün ağacı altında etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar. Süper BOM (Master BOM, %150 BOM) oluşturup opsiyon atamalarını yaparak tasarımcının tek bir Mühendislik ürün ağacı altında çalışmasını sağlar

Kurumsal Görselleştirme

PTC Windchill PLM sistemindeki ürününüzün 3D ve 2D cad görünümlerini organizasyon çapında ulaşabilir hale getirir. Tasarım verilerini görüntülemek için CAD programı kullanımı gerektirmez ve sizi büyük bir maliyetten kurtarır. Üretim, Kalite, Satınalma, Satış, Servis vb. ARGE dışındaki departmanların tasarımlara ücretsiz Creo View aracıyla ya da web browser ekranlarından ulaşmalarını sağlar.

AR Tasarım Paylaşımı

Görünümler PTC Vuforia AR aracıyla telefondan ya da tabletten açılabilir ve AR ortamınız sürekli PLM sisteminizle entegre olarak çalışır.

3D tasarım çıktılarınızın AR (Augmented Reality) görünümlerini direkt olarak PLM ortamından tek tık ile oluşturmanızı sağlar.

Veri Güvenliği

PTC Windchill PLM’in eşsiz veri güvenliği yetenekleriyle tasarım verilerinizi sadece onlara ulaşması gereken, kişilerle, departmanlarla ya da tedarikçilerinizle paylaşmanızı sağlar.

Aynı ekrana erişen farklı kullanıcılar, sadece yetkileri dahilindeki görünümlere, dokümanlara, BOM içeriklerine ve parametrelere erişim sağlarlar.

Windchill Eklentileri

Tüm bu özelliklere ek olarak PTC Windchill Extension Center’dan indirebileceğiniz sayısız eklenti ile PDM sisteminize, spesifik ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler sağlayacak yetenekler katabilirsiniz.

Size Ulaşmamızı İster misiniz?