Veri Sorumlusu: İnformatik Innovation Bilişim A.Ş.

Darülaceze Cad. Halit Ziya Türkkan Sokak Famas Plaza A Blok Kat:13 34384 Şişli İstanbul

İnformatik Innovation Bilişim A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

 • Çalışanlarımızı,
 • Çalışanlar Adaylarımızı,
 • Tedarikçi Yetkililerimizi,
 • Ziyaretçilerimizi,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Çalışanlar Adayları

 • Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Durum Bilgisi, İmza

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.

 

 • İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, T.C. Kimlik Numarası, Ev Adresi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.

 • Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Eğitim Durumu, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Başvurulan Pozisyon Bilgisi, Ücret Beklentisi Bilgisi, Askerlik Durum Bilgisi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.

 • Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Diploma Bilgisi, Gidilen Kurslar ve Eğitimler, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgisi, İş Tecrübesi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.

 • Referans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Telefon Numarası, Meslek, Şirket, Pozisyon ve Ünvan

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Verdiğiniz izne istinaden, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı/ Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi – Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK md.5/1 uyarınca verdiğiniz izne ve md.5/2 uyarınca;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formu, Tarafınızca Beyan Edilen Belgeler, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net, vb.) toplanmaktadır.

Tedarikçi Yetkilileri

 • Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, İmza

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz sözleşme, basılı form ya da dijital form vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz sözleşme, basılı form ya da dijital form vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri, Banka Kartı Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz sözleşme, basılı form ya da dijital form vasıtasıyla toplanmaktadır.

Ürün ve Hizmet Alan Kişi

 • Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, İmza, Pozisyon/unvan bilgileri, Fotoğraf

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler ve Çağrı Merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

İş Yeri Adresi, İş Yeri İsmi/Ünvanı, E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Sosyal Medya Hesap İsimleri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile sözleşmeler ve Çağrı Merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Çağrı merkezi kayıtları, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, basılı ve elektronik formlar ile Çağrı Merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri, Banka Kartı Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri, Fatura, senet, çek bilgileri

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, beyanlarınız vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Dava Dosyasındaki Bilgiler İhtarname/İhbarname kapsamındaki bilgiler

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz adli ve idari yazışmalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Anket yanıtları Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz daha önceki alışveriş kayıtlarınız, anket cevaplarınız, beyanlarınız ve basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Görsel Kayıt, İşitsel Kayıt

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek/ Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Ziyaretçilerimiz

İnformatik Innovation binasına yapmış olduğunuz ziyaretler esnasında, meşru menfaatimiz nedeniyle fiziksel mekân güvenliğini sağlamak için kullandığımız kapalı devre kamera kayıt sistemleri (CCTV) aracılığıyla görüntüleriniz kaydedilmekte ve yasal yükümlülüğümüz olması halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. İlgili kayıtlar, sistemin saklama kapasitesi dolduğunda silinmektedir.

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alan Kişi

 • Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Nüfus Cüzdanı/Kimlik Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, İmza, Pozisyon/unvan bilgileri, Fotoğraf

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar, sözleşmeler ve Çağrı Merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi,

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilgili mevzuat ve başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile sözleşmeler ve Çağrı Merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Anket yanıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlerinin Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve dijital formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Görsel Kayıt, İşitsel Kayıt

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Reklam/ Kampanya/ Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek/ Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, İnformatik Innovation tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesi gereği açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin; sağlık verilerinizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimimiz ile paylaşılması vb.) verileri işleyen üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.
 • Kişisel verileriniz topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, işleme amacı kapsamında yasal süreler boyunca saklanmaktadır. Belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Darülaceze Cad. Halit Ziya Türkkan Sokak Famas Plaza A Blok Kat:13 34384 Şişli İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Darülaceze Cad. Halit Ziya Türkkan Sokak Famas Plaza A Blok Kat:13 34384 Şişli İstanbul adresine bizzat başvurarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle info@informatikplm.com kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, İnformatik Innovation Bilişim’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.