Nesnelerin İnterneti Dünyasında ve Birleşme – Şirket Alımı Çağında Tıbbi Cihaz Üreticileri Nasıl Büyüyebilir?

  • 28 Haziran 2021
  • 1998 Görüntüleme
Nesnelerin İnterneti ve Birleşme Çağında Tıbbi Cihaz Üreticileri

Nesnelerin İnterneti Dünyasında ve Birleşme – Şirket Alımı Çağında Tıbbi Cihaz Üreticileri Nasıl Büyüyebilir?

Nesnelerin interneti yani IoT’un hayatımızda etkin bir biçimde rol almasıyla birlikte dünya artık karmaşık ve gittikçe daha da karmaşıklaşacak gibi. IDC, küresel bağımsız üreticilerin %70’inin 2017 itibariyle bağlı ürünler sunacağını tahmin ediyor. McKinsey ve Cisco, 2025 itibariyle akıllı bağlı ürünlerin 50 milyar cihaza ulaşacağını ve ekonomik boyutunun 6 trilyon $ olacağını ön görüyor.

Akıllı bağlı ürünler, tıbbi cihaz endüstrisini iş modellerini yeniden düşünmeye teşvik eden yeni anlayışlar ve etkinlikler verecek şekilde değer sağlayacak. Hizmete bağlı ücret modelinden çıktıya bağlı ödeme modeline geçiş kilit faktörlerden bir tanesi. Tabi uzaktan izleme ve hasta bakımı ile sağlık maliyetlerinin düşürülmesi de.  GE çalışmasına göre, sağlık sisteminde nesnelerin interneti kaynaklı yüzde 1’lik bir azalma, 15 yıllık dönemde 63 milyar $ tasarruf sağlayabilir.

İş modellerindeki değişiklikler, üreticileri, yeni dünya düzeninde başarılı olmak için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri yeniden değerlendirmeye zorluyor. Bir çok firma birleşmeler ve satın alımlar (Birleşme ve Satın Alma) yoluyla puzzledaki eksik parçaları dolduruyor.

Büyük şirketler sürekliliğe sahip ve hem gelişmeye  hem de geliştirmeye- müsait yeni girişimleri satın aldıkça, çalışma ortamı kendisini kaosun kollarına bırakıyor. Birden fazla ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), üretim uygulama sistemleri (MES), kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkiler yönetimi (CRM) ve diğer sistemler, birbirleriyle bağını koparmış ve farklı süreçlere yayılan bir matris ile sonuçlanıyor. İşte bu noktada nesnelerin internetidereye girerek tüm bu karmaşıklığa son verebilir. Tabi tıbbi cihaz üreticilerinin de küresel olarak ortaya çıkan yeni standartlara uyması ve operasyonlarında uluslararası düzenlemeleri (EUMDR gibi) benimsemesi kaydıyla.

Aile Planlama Kılavuzları – IoT PLM QLM

Birleşmeler ve şirket alımları genellikle zorunlu birliktelikler olarak tanımlanır. Bu ilk heyecan patlamasından sonra birbirinden farklı olan iş gücü, kültür, dil ve hatta saat dilimlerinin bir çatı altında birleştirilmesi gerekir. Kurumsal süreçleri ve yazılım sistemlerini birleştirmek, hayati önem arz eder.

Birçok firma geçmiş deneyimlerinden ERP sistemlerinin birleştirilmesini birleşme ve satın alma aktivitelerinin bir parçası haline getirdi. Farklı ERP sistemlerini başarıyla birleştirebilenler muazzam fayda gördü. Temelde, çalışanların kritik süreçlere güç verecek ve işletme içerisinde temel kararları verdirebilecek tek bir “gerçek kaynak” üzerinden hareket etmesini sağladılar.

Benzer şekilde tıbbi cihaz üreticileri de PLM ve Kalite Yönetim Sistemlerini (QMS) birleştirilmiş bir platformda toplayabilirler. Bu şekilde, çoklu iş birimlerini, farklı dilleri ve coğrafi yerleri kapsayan ürün geliştirme süreci için tek bir source of truth (SSOT) kazanırlar.

Ürün piyasaya sürülmeden önce, mühendislik verileri uçtan uca izlenebilirliği sağlayan dijital bir ürün tanımı olarak kaydedilebilir. Dijital ürün tanımı, ürünlerin elektronik, mekanik ve yazılım yönleriyle ilgili her bilgiyi içerir. Bu tanım, küresel ürün geliştirme işlemini basitleştirir, veri entegrasyonu ile ürünün karmaşıklığı, ürün kalitesi ve ürün uyumluluğu gibi problemi alanları daha iyi yönetmeye yardımcı olur.

Sağlam Bir Temel Oluşturmak – PLM QMS

Endüstri “ürünlerin kalitesini test etmekten” daha proaktif bir strateji olan “ürün ve süreçlere kalite tasarlamaya” doğru kaydığı için tüm ürün yaşam döngüsü süreçlerinin kontrol edilme becerisi, ürün kalitesi için kritik olmuştur. Birden fazla şirketi kapsayan entegre PLM/QMS sistemi, bu amacı gerçekleştirmek için sağlam bir temel sunar.

Kontrollü süreçlerin temeli olarak doğru PLM/QMS süreçlerine sahip tıbbi cihaz üreticileri, operasyonlarını birleştirebilir ve umut verici operasyonel verimlilik elde edebilirler. Birleştirilmiş ve satın alınmış şirketleri en kısa sürede aynı çizgide toplayan şirketler, rekabet avantajı kazanacaktır. Birçok global şirketin One PLM ve diğer benzer programlarla bu stratejileri izlemesi çok da şaşırtıcı değil.

Nesnelerin İnterneti Kategorisine geri dönebilir ya da PLM Uygulamalarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: PTC Windchill Blog – Shotgun Marriage? How Medical Device Manufacturers Can Thrive in an Era of Mergers and Acquisitions – Robyn Gold

Size ulaşmamızı ister misiniz?
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.
Formu onaylayarak kişisel verilerinizin bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasını ayrıca Informatik PLM'in tüm kampanyalarından haberdar olmak için elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiş olursunuz.
İletişim Formu
Size ulaşmamızı ister misiniz?
Çözümlerimiz ile size nasıl fayda sağlayabileceğimizi biz anlatalım.
Sosyal Medya Adreslerimiz
Call Now Button