S1000D

Arbortext Learning Content Manager

Arbortext Learning Content Manager for S1000D yazılımı SCORM uyumlu eLearning içeriklerini doğrudan CSDB (Common Source Database) data modüllerinden oluşturmanıza, birleştirmenize, yönetmenize ve dağıtmanıza imkân verir.

Arbortext Learning Content Manager, S1000D içerik yönetim prensipleri ile SCORM tekrar kullanılabilir ve zengin medya prensiplerini birleştirir. Arbortext CSDB for S1000D ile tam entegre olup, verilerin ve eğitim modülerinin teknik yayınlar ve eğitim mataryallerinin oluşturulmasında tekrar kullanımıyla geliştirme sürelerinde kısalma ve bilgi oluşturma maliyetlerinde azalma sağlar.

Faydaları:

 • SCORM ihtiyaçlararını tam entegre eLearning çözümleriyle karşılar – doğrudan Arbortext CSDB for S1000D içindeki verileri kullanarak eLearning modüllerini hızlı bir şekilde oluşturur ve eğitim ile bakım bilgileri arasında tutarlılık olduğundan emin olmanızı sağlar.
 • eLearning sürecini otomatikleştirir – SCORM uyumlu içerik oluşturmada etkili süreç otomasyonu ve proje yönetimi sağlar.
 • Veri edinme, derleme ve kontrol sürecini hızlandırır – Savunma ve Havacılık için geliştirilmiş diğer Arbortext ürünleriyle entegre olarak

Data Sheet

Arbortext Provisioning Manager

Arbortext Provisioning Manager ilke tedarik verisi ve illüstre edilmiş parça verisinin oluşturma, dağıtma, alma ve incelenmesini sağlar. Arbortext Provisioning Manager hem bağımsız tedarik projelerini hem de Savunma & Havacılık S2000M Bölüm 1 şartnamesi gerekliliklerini barındırır.

Bu güçlü çözüm kullanıcılarına bir veya birden fazla proje için ilk tedarik verisinin ticari kurallara uygun olarak şekillendirme imkânı sağlar. Tek başına, S1000D ile tam entegre veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde yapılandırılabilir.

Faydaları:

 • Süreçleri geliştirir ve manuel veri girişini minimize eder – Arbortext CSDB bilgi yapısından yararlanarak mühendislik tasarın verisini Windchill ve Arbortext LSA Interface for S1000D aracılığıyla kullanır.
 • İlk tedarik ihtiyacını hızla yerine getirir – Arbortext CSDB’ye transfer için projelerdeki IPD ortak parça verisini kullanır
 • Veri edinme, derleme ve kontrol sürecini hızlandırır – Savunma ve Havacılık için geliştirilmiş diğer Arbortext ürünleriyle entegre olarak

Data Sheet

Arbortext Parts Catalog Manager

Arbortext Parts Catalog Manager for S1000D Savunma & Havacılık S1000D teknik yayın şartnamesine göre illüstre edilmiş parça verilerinin oluşturulması, dağıtılması, alınması ve incelenmesini sağlar. Arbortext CSDB for S1000D ile çift yönlü entegrasyonu sayesinde Arbortext Parts Catalog Manager doğrudan Arbortext CSDB içinden güncellenebilir, böylece CSDB içinde numaralı indeksli olarak depolanan illüstre edilmiş parça data modüllerinin kolaylıkla oluşturabilir.

Faydaları:

 • Süreçleri geliştirir ve manuel veri girişini minimize eder – Arbortext CSDB bilgi yapısından yararlanarak mühendislik tasarın verisini Windchill ve Arbortext LSA Interface for S1000D aracılığıyla kullanır.
 • İlk tedarik ihtyiacını hızla yerine getirir – Arbortext CSDB’ye transfer için projelerdeki IPD ortak parça verisini kullanır
 • Veri edinme, derleme ve kontrol sürecini hızlandırır – Savunma ve Havacılık için geliştirilmiş diğer Arbortext ürünleriyle entegre olarak

Arbortext Publisher

Arbortext Publisher for S1000D kullanıcılarının teknik hizmet bilgilerini ürünleri ve araçları destekleyecek çeşitli biçimlerde sağlamalarına imkân verir. Arbortext CSDB içinden data modüllerini, ilişkili ilüstrasyonları ve diğer türdeki bilgileri biçimlendirmek için birleştirir, bu içerikleri basılı ortam veya IETP için hazırlar.

Arbortext IETP S1000D için Görüntüleyici (İnteraktif Elektronik Teknik Yayınları), uzay ve savunma S1000D özellikleri desteklemek için ihtiyaç noktasında tamamen interaktif, tarayıcı tabanlı bir ortamda teknik bilgiler sağlar.

Faydaları:

 • Veri doğruluğunu artırır – diğer elektronik veri kaynaklarıyla etkileşimi kolaylaştırarak tedarik ve bakım bilgilerinin doğruluğunu artırır ve insan müdehalesini minimize eder.
 • Verimliliği artırır – IETP görüntüleme yeteneği sayesinde S1000D uyumlu data modüllerinden hizmet ve destek bilgilerine anlık erişim sağlar
 • Veri edinme, derleme ve kontrol sürecini hızlandırır – Savunma ve Havacılık için geliştirilmiş diğer Arbortext ürünleriyle entegre olarak

Arbortext IETP Viewer

Arbortext IETP (Interactive Electronic Technical Publications) Viewer for S1000D ihtyiaç noktasında tamamen etkileşimli, web tabanlı bir ortamda Savunma & Havacılık S1000D özelliklerini destekleyerek teknik bilgilerin görüntülenmesini sağlar. Arbortext CSDB ile birleştiğinde, Arbortext IETP Viewer, kesintisiz, hızlı görüntüleme yetenekleri sağlar.

Faydaları:

 • Veri doğruluğunu artırır – diğer elektronik veri kaynaklarıyla etkileşimi kolaylaştırarak tedarik ve bakım bilgilerinin doğruluğunu artırır ve insan müdehalesini minimize eder.
 • Verimliliği artırır – IETP görüntüleme yeteneği sayesinde S1000D uyumlu data modüllerinden hizmet ve destek bilgilerine anlık erişim sağlar
 • Veri edinme, derleme ve kontrol sürecini hızlandırır – Savunma ve Havacılık için geliştirilmiş diğer Arbortext ürünleriyle entegre olarak çalışır.

Data Sheet