Creo Parametric 3D CAE Modülleri ile Etkin Simülasyon

3D CAE Modülleri ile Simulation – Mekanik Parça ve Montaj Simülasyonu

Kuvvet, basınç, sıcaklık ve deformasyon gibi dış yüklere maruz kalan parça ve montajların, davranışlarını ve mekanik dayanımlarını doğrulamak için kullanılır.

Kabiliyetleri:

 • Parça ve montajların, yapısal ve kararlı hal termal analizlerini yapılabilme
 • Malzeme özelliklerini dahil edebilme
 • Sonuç yakınsamalarını otomatik kontrol etme ve P elemen yapılarıyla otomatik mesh oluşturabilme
 • Belirli frekans, zorlama ve gerilmeleri hesaplayabilme
 • Sonuçları grafik ve/veya animasyonlarla sunabilme

DATA SHEET

Faydaları:

 • Tasarım kalitesinde artış
 • Bileşenlerin dayanıklılıklarını en iyi duruma getirme
 • Fiziksel prototip sayısında azalma
 • Daha düşük ürün geliştirme maliyetleri
 • Pazar çıkış sürelerini azaltma

Data Sheet

3D CAE Modülleri ile Advanced Simulation – Mekanik Parça ve Montaj Simülasyonu

Creo Simulation tüm yeteneklerine ek olarak: doğrusal olmayan (non-linear) analizler, hiper-elastik malzemeler.

Kabiliyetleri:

 • Hiper-elastik, anizotropik, ortotropik ve kompozit malzemelerin simülasyonu
 • Büyük deformasyonlar ve non-linear analizler
 • Geliştirilmiş Bağlantılar: ön yüklemeli cıvata
 • Dinamik analizler ve kısa süreli termal hal analizleri
 • Kontak noktalarındaki sürtünmeler

Faydaları:

 • Tasarım kalitesinde artış
 • Bileşenlerin dayanımını en iyi duruma getirme
 • Fiziksel prototip sayısında azalma
 • Daha düşük ürün geliştirme maliyetleri
 • Pazar çıkış sürelerini azaltma

DATA SHEET

3D CAE Modülleri ile Tolerance Analysis – 1D Ölçü Döngülerinin Analizi ve Optimizasyonu

Parça ve mekanizmaların tolerans ve ölçü döngülerinin hızlı bir şekilde analiz ve optimize edilmesini sağlar. İşlevsel sonuçlar almanın yanı sıra üretim maliyetlerini de düşürür.

Kabiliyetleri:

 • Parça ve Montajlarda ölçü döngülerini analiz ve optimize eder
 • Tasarımlardaki ölçü ve/veya 3D notları direk kullanma imkânı
 • 6-sigma kalite sistemine uygun geri bildirimler sağlamak için gerçekçi istatiksel varyasyonlar ve teke tek ölçülerin hassas analizi yapılabilir

Faydaları:

 • Artan üretim kalitesi
 • Azalan üretim maliyetleri

DATA SHEET

3D CAE Modülleri ile Behavioral Modeling – Optimizasyon Süreçlerinin Otomatikleştirilmesi

Modeldeki tasarım gereksinimlerini (Modelin çalışma koşulları ve sabit ölçü değerleri) optimize etmek için kullanılır. Bu süreç giriş parametreleri referans alınarak %100 otomatik döngüsel bir süreç sonucunda hesaplanmaktadır.

Kabiliyetleri:

 • Creo Parametric veya başka analiz yazılımlarından gelen fonksiyonları kullanabilir
 • Çözüm için otomatik tarama
 • Model hassasiyet ölçüm analizi ile giriş değerleri ile sonuçlar arasındaki sapma miktarı tespit edilebilir
 • Başka yazılımlar ile bağlantı kurabilme özelliği

Faydaları:

 • Ölçüm süreçleri
 • Süreçlerde otomasyon sayesinde zaman kazancı
 • Daha az prototip oluşturma
 • Deneme yanılma yöntemlerini azaltarak maliyetlerin azaltılması
 • Tasarım kalitesinin iyileştirilmesi

DATA SHEET

3D CAE Modülleri ile Mekanizmaların Dinamik Simulasyonu

Bir mekanizmanın davranışlarını; modellerin ağırlıklarını, kuvvetleri, ataleti, sürtünmeyi, yay etkisini,bağlantıları vb etkenleri dikkate alarak simüle etme ve doğrulama imkanı sunar.

Kabiliyetleri:

 • Bileşenlerin kütle hesaplarını ve yerçekimini dikkate alır
 • Dişli, yay gibi özel elemanların dinamik simülasyonlarda tanımlanması ve yönetilmesi
 • Sönümleme ve sürtünmelerin tanımlanması ve yönetilmesi
 • Bağlantıların efor hesaplamaları
 • Yapısal analizler için yüklerin transfer edilebilmesi (Creo Simulation)

Faydaları:

 • Tasarım kalitesinde artış
 • Mekanik davranışların optimize edilmesi
 • Fiziksel prototip sayısında azalma
 • Geliştirme maliyetlerinde azalma
 • Pazara çıkış sürelerini azaltma

DATA SHEET

3D CAE Modülleri ile Manikin Analysis – Ergonomi Analizi

Creo Manikin modülünün yeteneklerine ek olarak, çalışma morfolojisini ve pozisyonları maksimum yüke bağlı olarak analiz edebilir ve doğrulayabilirsiniz.

Kabiliyetleri:

 • İtme, çekme, kaldırma, indirme ve taşıma analizlerini yapabilme
 • Sağlık ve güvenlik standartları açısından onaylı ürünler
 • Ergonomi kalitesini koruma

Faydaları:

 • Ürün geliştirme zamanı azaltma
 • Tasarımlardaki ergonomik yapıda artış
 • Fiziksel prototip sayısında azalma
 • Ürün kalitesinde artış
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Güvenlik standartlarına uygunluk

DATA SHEET

3D CAE Modülleri ile Creo Spark Analysis – Elektrik Risk Analizi

Elektromekanik tasarımlarda elektrik arkı riskini tespit edebilirsiniz.

Kabiliyetleri:

 • Gerçek 3 boyutlu uzayda izolasyon mesafeleri sağlanması
 • Yüzey kaçak analizi; Uzayda bileşenlerin iletken yüzeyleri boyunca ve/veya serbest bileşenler arasında ark olasılığı
 • Bileşenlerin networklerine veya yüzeylerine uygulanabilme
 • Otomatik raporlama

Faydaları:

 • Ürün geliştirme sürelerinde azalma
 • Tasarım kalitesinde artış
 • Güvenlik standartlarına uygunluk
 • Fiziksel prototip sayısında azalma
 • Daha düşük ürün geliştirme maliyetleri

 

3D CAE Modülleri ile Creo Fatigue Advisor – Mekanik Parça ve Montaj Simulasyonu

Creo Simulation’in yeteneklerine ek olarak uzun süreli yüklere maruz kalan bileşenlerin analizi.

Kabiliyetleri:

 • Yapısal simülasyon sonuçlarını kullanma
 • Kırılma ya da hasar tespiti
 • Ömür hesaplamasının yanı sıra emniyet faktörünü hesaplama
 • Güvenilir nCode teknolojisini kullanır
 • 3. party yazılımlar için ara yüz

Faydaları:

 • Tasarım kalitesinde artış
 • Bileşenlerin dayanımını en iyi duruma getirme
 • Fiziksel prototip sayısında azalma
 • Daha düşük ürün geliştirme maliyetleri
 • Pazar çıkış sürelerini azaltma

3D CAE Modülleri ile Creo Plastic Advisor – Plastik Parçalar için Kalıp Enjeksiyon Simulasyonu

Plastik enjeksiyon kalıplamasında malzeme ve enjeksiyon koşullarının sonuca etkisinin fizibilitesini hızlı teşhisini sağlar.

Kabiliyetleri:

 • Özelleştirilebilir Malzeme Kütüphanesi, binlerce referans içerir
 • Manuel veya otomatik enjeksiyon noktası ayarlama
 • Hızlı ve 100% otomatik dolum süreci, basınç kabarcıkları, sıcaklık değişimi hesaplaması

Faydaları:

 • Geliştirme süresini azaltma
 • Takım maliyetlerini azaltma
 • Geliştirilmiş yapı kalitesi
 • Tüm plastik parça tasarımcıları için Creo Plastic Advisor mükemmel ve kullanıcı dostu çözümdür

Creo Parametric ile 3D tasarım sayfasına geri dönebilir, 3D CAID Modülleri hakkında bilgi alabilirsiniz.