Markov Diagramı

Durum değişim diyagramları kullanarak başka hiçbir araçla modelleyemeyeceğiniz kompleks sistemleri, güvenilirlik / uygunluk değerine ilişkin parametrelerini tahmin etmek amacıyla modelleyip, analiz etmenize imkan sağlar.

Kompleks sistemlerde birbirini etkileyen durumların modellenmesinde sıklıkla kullanılır.

Desteklenen yaklaşımlar: Dynamic behavior, Sequence dependency, Interdependency.

Data sheet

PTC Windchill Quality – Kalite Yönetim Sistemi Çözümleri sayfasına geri dönebilirsiniz.

Markov Diagramı